لینک های دسترسی

Breaking News

شکایات انتخاباتی به گونۀ الکترونیکی ثبت خواهد شد – کمیسیون


کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان برای ثبت شکایات مردم در روز انتخابات ریاست جمهوری، از سیستم الکترونیکی استفاده خواهد کرد.

به گفتۀ مسؤلین این کمیسیون، هدف استفاده از این سیستم، تامین عدالت انتخاباتی و مبارزه با افراد متقلب میباشد.

محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون که امروز سه شنبه (١٧سپتمبر) در ولایت هرات صحبت میکرد، گفت که در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست ریاست جمهوری، ٦٦ مورد شکایت را در سراسر افغانستان ثبت کرده که اکثریت این شکایات مربوط به ولایت کابل میشود.

در جمع ٦٦ شکایت ثبت شده، چهار مورد آن مربوط ولایت هرات نیز میشود.

مقامات محلی این ولایت گفته اند که با افراد متخلف برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

ننگرهار

در حالیکه کمتر از دوهفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهور افغانستان باقی مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات از مسدود بودن ٦١ مرکز رای دهی در ولایت ننگرهار خبر داده است.

ذبیح الله وگری، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت ننگرهار، گفته است که بیشتر این مراکز در ولسوالی های ناامن این ولایت موقعیت دارد و به همین نام نویسی رای دهندگان صورت نگرفته است.

کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که در ولایت ننگرهار، در ٣٩٥ مرکز رای دهی انتخابات برگزار خواهد شد.

باوجود آن که به گفتۀ این کمیسیون، تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده است، اما مقامات امنیتی این ولایت گفته اند که از جمع ٣٩٥ مرکز، ١٧ آن با تهدید بلند و ١٨ مرکز دیگر با تهدید متوسط روبرو اند.

غزنی

در عین حال، تعداد از باشندگان غزنی از خشونت های احتمالی طالبان در روز برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرده اند.

سروش یکی از باشندگان این ولایت به صدای امریکا گفته است که "از آدرس های مختلف هشدار داده میشود که در انتخابات اشتراک نکنیم و مردم کمتر تذکره های شان را برچسپ زده اند".

جملیه، باشندۀ دیگر غزنی گفته است که "یک باردلم میشود که اشتراک کنم یک باردلم میگه که نکنم چون امنیت نیست اگر امنیت میبود بر محصلین انفجار نمیشد".

مقامات محلی غزنی میگویند که به منظور برگزاری انتخابات، عملیات های هوایی و زمینی را در برابر شورشیان راه اندازی کرده اند.

از جانب هم، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که تا چند روز دیگر انتقال مواد حساس انتخاباتی به سایر مراکز رای دهی تکمیل خواهد شد و از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات اطمینان داده است.

XS
SM
MD
LG