لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات برای شماری از مردم 'عید' است


تهدید امنیتی، بارندگی شدید و هوای سرد گویا دیگر مانعی برای رای دهندگان در افغانستان نیست. آنان امروز به پای صندوق رای آمده اند و سرنوشت خود را با رای دادن رقم می زنند.

ساعت شش صبح روز شنبه است – روز انتخابات افغانستان- و به خاطر این که مبادا دیرتر از وقت معین کاری ام به دفتر برسم، منزلم در مکروریان را زودتر به جانب دفتر ترک کردم.

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که مراکز رای دهی ساعت هفت صبح باز خواهد شد. گمان من هم این بود که در این وقت صبح و در این هوای بارانی با کسی بیرون از منزل مواجه نخواهم شد.

اما با نخستین نگاه گروه های کوچکی از مردم را دیدم که با غوغا و دست پرانی هایی که تا حدی بخش از صحبت های داغ اینجا – کابل – است، پیاده در حرکت اند.

آیا آنان به سوی مراکز رای دهی می روند؟ سوالی بود که می خواستم از خود آنان بپرسم. اما اندکی دیرتر متوجه شدم که در فاصله نه چندان دور و در برابر دروازه لیسه عالی یکه توت گروه های بزرگتری با حضور زنان و مردان حضور یافته و منتظر اند تا مرکز رای دهی به روی آنان باز شود.

کنجکاوی و در حین حال تلاش به خاطر پوشش خبری روند انتخابات باعث شد تا من هم پیاده شده و در بین این گروه ها بروم.

"
بسیار رنج کشیده ام". می خواهم که افغانستان دیگه جور شوه، وطنم آباد شوه و اولادهایم خوب زیاد سبق بخوانه. خدا کنه که رای مه حصاب شوه و تقلبی نسازنش" این پاسخ لطیفه است که خود را خانم خانه معرفی کرد و گفت حدود ۴۰ سال عمر دارد.

لطیفه گفت صبح وقت آمده چون فرزندانش را در خانه که خواب اند تنها گذاشته و می خواست رای خود را در آغازین دقایق صبح به صندوق انداخته و زودتر نزد فرزندانش که پدر را در یک حمله انتحاری از دست داده اند برگردد.

یکی از منسوبین پولیس که مسئول تامین امنیت این مرکز است گفت که مردم این جا بعد از این که نماز را در مسجد خواندند آمدند. این مسئول امنیتی گفت که ما هم آماده استیم و از خون و جان خود تیر استیم. مردم هیج نترسند تا که اما اینجه استیم.

من آن مرکز رای گیری را ترک کردم و به سوی دفتر حرکت کردم. جاده ها و سرک ها شاهد سکوت است. اما در هر چند متری میبینم که یک پوسته امنیتی که در آن گروه های امنیتی از نهاد های مسئول حضور دارند. در چهار راه مکروریان سوم، یک منسوب پولیس متوقفم کرد.

"برادر کجا بخیر" گفتم میروم به دفتر کارم که صدای امریکا است. گفت برادر خودت را میشناسم آدم محترم استی اما امروز امر شده که همه را تلاشی کنیم و من و موترم را تلاشی کرد. کاری که با عث شد اطمینانم را تا حدی در برابر مصونیتم افزایش بدهد.

به دفتر رسیدم همکارم فوزیه احسان با حالت بد باران زده تازه به دفتر برگشته بود.

روز انتخابات عید است

اما با خیلی شتاب به من نزدیک شده و گفت "می فهمید بسیار خوش استم که رای دادم و بیشتر مایه خوشی ام این است که دو دختری را در حال رای دهی دیدم که بار اول رایدهی شان بود و در پاسخ من گفتند که امروز بالای ما عید است و ما آمده ایم تا دست هایمان را خینه کنیم"

در عین حال رییس جمهور کرزی را در تلویزیون دیدم که رای خود را به صندوق انداخته و از ملتش خواست تا رای داده و با حق دست داشته شان سرنوشت خود را تعیین کنند.

طالبان تهدید کرده اند که در روز انتخابات مراکز رای دهی را هدف قرار داده و روند انتخابات را مختل خواهند کرد.

مسوولین امنیتی نیز گفته اند که حدود ۴۰۰ هزار نیروی امنیتی مامور تامین امنیت انتخابات افغانستان اند.

مقامات امنیتی از دستگیری گروه های آشوبگر نیز خبر داده اند. اما در عین حال حوادثی هم چون حمله انتحاری در برابر وزارت داخله افغانستان، انفجار در ولسوالی تنی ولایت خوست و کشته شدن یک خبرنگار خارجی در آن ولایت نقاطی است که روند تامین امنیت را تا حدی زیر سوال می برد.

اما با این همه تهدید، هنوز هم بررسی های اخیر نشان داده که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شاهد حضور ۷۰ درصد واجدین شرایط رایدهی خواهد بود.
XS
SM
MD
LG