لینک های دسترسی

Breaking News

شرکت برشنا: شام امروز برق کابل وصل خواهد شد


در حال حاضر مردم کابل در ٢۴ ساعت تنها دو ساعت از انرژی برق مستفید می گردند.

شرکت برشنا می گوید تیم های تخنیکی اش قبل از ظهر امروز در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان کار اتصال سیم های قطع شده را آغاز نموده اند.

شرکت برشنا گفته بود که ممکن تا شام امروز کابل صاحب برق شود، اما گزارشگر صدای امریکا از کابل خبر میدهد که تا حوالی ده شب هنوز هم شهریان کابل در تاریکی بسر می برند.

از چندی به اینطرف برق وارداتی ٢٨٠ میگا وات از ازبکستان زمانی قطع گردید که مخالفین دولت پایه های بزرگ آنرا در منطقه دند شهاب الدین سرنگون کردند.

احمد شکیب نثار، رئیس عملیاتی شرکت برشنا به صدرای امریکا گفت که مخالفین مسلح دولت یک پل را در این منطقه منفجر ساخته بودند که این امر باعث گردیده تا تیم های تخنیکی وسایط خود را به منطقه انتقال داده نه توانند.

او گفت "امیدواریم که تا شام امروز په طور موقت سیم های برق را باهم وصل نمایم."

بتاریخ ٢٦ ماه جنوری سال جاری پایه های انتقال برق در منطقه دند شهاب الدین توسط مخالفین دولت با بمب ها منفجر گردید که به اثر آن مردم ولایات کابل، ننګرهار، پروان و کاپیسا از انرژی برق بی بهره ماندند.

در حال حاضر مردم کابل در ٢۴ ساعت تنها دو ساعت از انرژی برق مستفید می گردند.

XS
SM
MD
LG