لینک های دسترسی

Breaking News

خانواده فرخنده افغانستان را ترک کرده است


نوعیت هشدارها و اینکه چه زمانی فامیل فرخنده مجبور به ترک وطن شده است، معلوم نیست.

در حالیکه دوسیه قتل فرخنده در دهلیز های بزرگترین مرجع قضایی افغانستان، ستره محکمه گیر مانده است، کمیته وکلای مدافع دوسیه فرخنده فاش کرده است که خانواده وی به علت تهدید ها به یکی از کشور های خارجی به گونه موقت پناه برده است.

فرخنده ۲۷ ساله به اتهام سوزاندن قران کریم در مسجد شاه دوشمشیره کابل به تاریخ ۲۷ حوت سال گذشته در پی حمله صد ها تن مردان خشمگین با ضربات مشت، لگد، چوب و سنگ کشته و سپس جسدش در بستر خشک دریای کابل سوزانده شد.

این قتل که در یکی از نقاط مرکزی پایتخت افغانستان بشکل بسیار فجیعی اتفاق افتاد، ازهمان آغاز در میان مردم، شبکه های اجتماعی، رسانه ها و محافل گوناگون در داخل و خارج افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نجلا رحیل، رییس کمیته وکلای مدافع دوسیه فرخنده از تهدید روز افزون در برابر امنیت جان خانواده فرخنده حکایه کرده گفته است که اعضای خانواده فرخنده در حال حاضر در یکی از از کشور های همسایه بسر میبرد.

خانم رحیل گفت "خانواده فرخنده به علت اینکه زندگی برای شان در افغانستان تنگ تر شده بود و زیر تهدید بودند، افغانستان را چندی قبل ترک کرده اند"

اینکه خانواده فرخنده دقیق چی زمانی و در پی کدام هشدارها مجبور به ترک وطن شده است، خانم رحیل جزئیات ارایه نکرد.

دوسیه قتل فرخنده کجاست؟

همزمان وکلای مدافع دوسیه فرخنده و برخی فعالین حقوق زن از اعمال نفوذ و فشار در برابر فیصله نهایی محاکم ابراز نگرانی کرده و آنرا یکی از دلایل عمده در بی سرنوشت ماندن دوسیه قتل فرخنده میدانند.

شازیه اشرفی فعال زنان که دوسیه قتل فرخنده را از نزدیک نظارت میکند به این باور است که محاکم بطور گسترده تحت فشار قرار دارند "بپزیرید که فشار ها مطمیناً بالای محاکم و نهاد های عدلی وجود دارد."

بیش از نه ماه از کشته شدن و دستکم پنج ماه از تحویل دهی دوسیه فرخنده به ستره محکمه میگذرد، در حالیکه بر بنیاد قانون، ارگان های عدلی و قضایی مکلف به نهایی سازی یک دوسیه تا چهار ماه اند.

در حال حاضر یازده تن به اتهام قتل فرخنده در توقیف به سر می برند. به باور وکیلان مدافع فرخنده کسانی دیگر هم استند که در این رویداد مستقیماً دست داشته و اما تا اکنون زیر پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.

تماس های مکرر صدای امریکا برای دریافت دیدگاه ستره محکمه تا اکنون بی پاسخ مانده است.

به باور کارشناسان باید انتظار کشید که پس از ختم فیصله ارگان های قضایی کشور، آیا عاملین اصلی قتل فرخنده به جزای اعمال شان خواهند رسید یا نه؟

XS
SM
MD
LG