لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم بریتانیا فساد افغانستان را کنایتاً "خارق العاده" خواند


دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در حال مصافحه با ملکه الیزابت دوم

پخش ناخواستۀ سخنان دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در مورد فساد، خبر ساز گردید. آقای کامرون طی ضیافتی در قصر بکینگهام خطاب به ملکۀ بریتانیا گفت که "ما میزبان رهبران بعضی کشور های خارق العاده فاسد در بریتانیا خواهیم بود". او در این گفته اش واژۀ "Fantastically" را به کار برده که در زبان انگلیسی، عمدتاً در موارد خیلی ها مثبت به کار برده میشود.

اشارۀ آقای کامرون در این سخنان، به افغانستان و نایجریا بوده و این دو کشور را، فاسدترین کشور های جهان خوانده است. به نظر میرسد که قصد آقای کامرون نبوده که این سخناش را دیگران بشنوند، اما مایکروفون یک شبکۀ تلویزیونی که ضیافت را پوشش خبری میداد، این سخنان را جذب کرد و رسوا ساخت.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجریا که هردو در سال ٢٠١۴ به حیث رؤسای جمهور کشور شان انتخاب شدند، وعده داده اند که با فساد مبارزه کنند. این دو رهبر به روز پنجشنبه در کنفرانس مبارزه با فساد، در شهر لندن اشتراک خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG