لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: برای آزادی خود نه، برای امنیت جهان با تروریزم می جنگیم


محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان

افغانستان در مبارزه با ۲۰ گروه قرار دارد که ملل متحد و ایالات متحده آنها را به حیث گروه های دهشت افگن شناسایی کرده است.

رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ با بیان این مطلب گفت "ما کشوری هستیم که در خط مقدم جبهه و خط نخست دفاع در مقابل دهشت افگنی قرار داریم."

محمد اشرف غنی افزود" ما تنها برای آزادی خود نه بلکه برای امنیت جهان مبارزه می کنیم."

آقای غنی که در گذشته نیز جنگ موجود در کشورش را یک "جنگ اعلام ناشده" عنوان کرده بود یکبار دیگر تصریح کرد "جنگ افغانستان، جنگ داخلی نیست، بلکه جنگ مواد مخدر و جنگ دهشت افگنی است. و در عین حال، جنگ اعلام ناشده بین دو کشور است."

رئیس جمهور غنی با تاکید بر عدم تفکیک میان دهشت افگن "خوب و بد" گفت که حملات اخیر در هلمند، کابل، کندهار و حمله بر لاهور و زیارتگاه سند (پاکستان) ثابت ساخت که هیچ تفکیک میان دهشت افگنی خوب و بد وجود ندارد.

رئیس جمهور افغانستان افزود"تا زمانیکه تفکیک بین دهشت افگنی خوب و بد وجود داشته باشد، ما همه بازنده ایم." او افزود که اگر این تفکیک نزد ما وجود نداشته باشد و برپاخیزیم و نیروهای خود را در کنار هم بسیج سازیم، میتوانیم برنده شویم."

هفتۀ گذشته جان نیکلسن، فرماندۀ نیرو های ائتلاف و حمایت قاطع در افغانستان، حین صحبت در مجلس استماعیه کمیتۀ أمور نظامی سنای امریکا ضمن تمجدید از فعالیت های نیرو های امنیتی أفغان گفت که جنگ افغانستان با بن بست مواجه است و نیاز به نیرو های بیشتر بین المللی در افغانستان محسوس است.

رئیس جمهور غنی با اشاره به "بن بست جنگ" در افغانستان گفت "امروز نیرو های امنیتی افغانستان با یک بر ۱۰ حصۀ نیرو های بین المللی که بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ در افغانستان مستقر بودند، علیه گروه های شورشی می جنگد."

آقای غنی گفت "حقیقت دارد که بن بست وجود دارد؛ اما، این نیرو های أفغان است که باوجود نیرو های کمتر بین المللی در برابر شورشیان می جنگند و تا هنوز طالبان قادر نشده اند هیچ ولایت و شهر ستراتیژیک را تصرف کنند."

آقای غنی در کنفرانس امنیتی مونیخ خواهان حمایت بین المللی در موفقیت "طرح همه جانبه" حکومت افغانستان شده افزود" ما در مقابل دهشت افگنی خواهیم توانست، میتوانیم و باید پیروز شویم."

مبارزه با دهشت افگنی

رئیس جمهور افغانستان، دهشت افگنی را یک "چالش عصر کنونی" عنوان کرده گفت مبارزه با آن در دو سال یا احتمالاً دو دهه امکان پذیر نیست.

آقای غنی گفت مبارزه با دهشت افگنی "در قرن ۲۱ به کار متمرکز جهانی، قاره یی، اسلامی، منطقه یی و ملی نیاز دارد."

محمد اشرف غنی اضافه کرد که دهشت افگنی مانند گذشته به یک کشور و مذهب متعلق نبوده بلکه آن گروه ها "شبکه های اجتماعی و مجازی را یکجا ساخته و به یک نیروی مرگبار مبدل کرده اند."

آقای غنی با تاکید به استفادۀ گروه های دهشت افگنی از رسانه های اجتماعی گفت "شبکه های دیروز رویارویی طرف های درگیر بود اما امروز رویاروی با فیسبوک است."

رئیس جمهور غنی در کنفرانس امنیتی مونیخ هشدار داد" این ترس وجود دارد و امیدواریم غلط ثابت گردیم که گروه های دهشت افگن به دنبال تکرار رویداد یازدهم سپتمبر است تا در روز ها، هفته ها و یا ماه های آینده آن را انجام دهد."

آقای غنی تاکید ورزید که برای "مبارزه با این پدیده به یک عملکرد همآهنگ میان مدت نیاز است که از اقدامات استخباراتی گرفته تا نظامی و به ویژه اجتماعی را شامل می شود."

رئیس جمهور غنی گفت " به خاطر مبارزه علیه تروریزم ما به یک اجماع، رویکرد جامع، استعمال قوۀ مشروع، شمولیت اقشار مهم جامعه از جمله زنان و جوانان و به حاشیه کشانیدن کشور های حامی تروریزم نیاز داریم."

رئیس جمهور افغانستان یکبار دیگر مواد مخدر را عمده ترین وسیلۀ تمویلی گروه های دهشت افگن خوانده آن را "وسیلۀ سیاست جنایی سیاسی جهانی" عنوان کرد."

او تاکید ورزید که خیلی مهم است "تافرق و تمیزی میان اقتصاد جنایی و سیاست جنایی قایل شویم."

مشکل منطقه یی

رئیس جمهور غنی ضمن اینکه از کارکرد ناتو و جامعۀ بین المللی در مبارزه با دهشت افگنی در افغانستان سپاسگزاری کرد، مشکل کشورش را "منطقه یی" خوانده گفت "ما در بخشی از جهان قرار داریم که هیچ قاعدۀ برای این راهکار، روابط مشخصی میان حکومت ها و هیچ تمیزی میان آنچه از لحاظ اخلاقی منع است و چه قابل پذیرش است، وجود ندارد."

آقای غنی جامعۀ جهانی را مخاطب قرار داده گفت که گروه های دهشت افگن با "نظم مخالف بوده و همواره می کوشند بی نظمی را ایجاد کنند."

رئیس جمهور افغانستان به اشتراک کنندگان کنفرانس امنیتی گفت "تمویل تروریزم از سوی دولت ها از یک طرف و ضعف دولت ها و به ویژه فساد اداری این پدیده را قادر می سازد که فعال باشد و فعالیت های خود را گسترش دهد.."

آقای غنی بدون اینکه از کشوری مشخصی نام برده باشد گفت "در بسیاری موارد کشوری از عوامل و یا گروه های غیر دولتی به عنوان وسیلۀ پیشبرد سیاست های خود" علیه کشور ها استفاده می کنند. او تاکید کرد که هیچ "ابراز دولت ضعیف" وجود نداشته و در این رویارویی همه سرنوشت یکسان خواهند داشت.

رئیس جمهور غنی گفت مبارزه با این گروه ها "به اقدامات متمرکز کوتاه مدت و دراز مدت نیاز داشته و هیچ رئیس جمهوری نمی تواند با آنان به شیوۀ صلح آمیز معامله کند."

رئیس جمهور غنی در پایان سخنرانی اش در مونیخ گفت که به همان گونه که جامعه جهانی در مقابل آزمون های قرن ۱۹ و ۲۰ بسیج شد، به این آزمون [دهشت افگنی] نیز می توان رسیدگی کرد.

XS
SM
MD
LG