لینک های دسترسی

کاربرد سیستم جهانی راهیاب یا جی پی اس در کابل

  • فوزیه احسان

وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی افغانستان می گوید که به خاطر ایجاد سهولت در یافتن آدرس ها و عرضۀ بهتر خدمات پستی، سیستم راهیاب یا جی پی اس در جریان دو سال آینده در کابل فعال گردد.

بریالی حسام، معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی به رادیو آشنا گفت که بر اساس یک طرح تازه که آن وزارت در همکاری با شاروالی کابل ساخته است، قرار است جاده های کابل نمره گذاری شود.

آقای حسام گفت که کار های مقدماتی در این زمینه آغاز شده و طرح این پروژه از سوی کابینه نیز تایید شده است. او می افزاید که پس از تفکیک امور این پروژه میان شاروالی کابل و وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، کار های عملی آغاز خواهد شد.

به گفتۀ معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی همه افراد و وسایط می توانند با کاربرد جی پی اس و با نمره گذاری جدید جاده ها و کوچه های شهر کابل، موقعیت های مختلف را رد یابی کنند.

طرح نمره گذاری جاده ها و کوچه های کابل در حالی روی دست گرفته شده است که در حال حاضر در اکثریت محلات آدرس منازل رهایشی و کوچه ها نا مشخص بوده و گفته می شود که اعمار منازل رهایشی خود سر در نقاط مختلف شهر کابل نیز به این مشکل افزوده است.

مشخص نبودن کود ها و آدرس ها برای شهریان کابل مشکلات زیادی را ایجاد کرده و نیز این امر سبب شده است که اکثر مردم به خدمات پستی دسترسی نداشته باشند.

معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی می گوید که در این پروژه با هزینۀ حدود ۲۵ میلیون دالر، کود پستی کابل نیز مد نظر گرفته شده است که تعیین آدرس و نمره گذاری شهرکابل تا دو سال آینده تکمیل خواهد شد.

مقام های وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی می گویند که در مرحله نخست این پروژه در کابل تطبیق شده و سپس در ولایات نیز گسترش خواهد یافت.
XS
SM
MD
LG