لینک های دسترسی

نگرانی مردم و مسؤولین افغان از افشای طرح امنیت لویه جرگه


نگرانی مردم و مسؤولین افغان از افشای طرح امنیت لویه جرگه

افشای طرح امنیتی لویه جرگه افغانستان از سوی طالبان افغانستان باعث نگرانی مردم افغانستان و مسؤولین ارشد امنیتی افغان گردیده است.

اما مقامات امنیتی در شهر کابل می گویند مخالفین دولت می خواهند که از طریق تبلیغات منفی لویه جرگه بزرگان افغانستان را اخلال نمایند اما به قول آنها لویه جرگه مشورتی در زمان معین با تدابیر امنیتی شدید برگزار خواهد شد.

رنگین داد فر سپنتا، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، از سوی نمایندگان مردم به مجلس عمومی ولسی جرگه به روز دوشنبه خواسته شده بود، اعضای ولسی جرگه در مورد قرارداد همکاری های استراتیژیک و لویه جرگه که به آن منظور برگزار می گردد، سؤالات و نگرانی خویش را مطرح نمودند.

رنگین دادفر سپنتا به اعضای ولسی جرگه افغانستان اطمینان داد که فیصله های لویه جرگه تنفیذی نمی باشد و در صورت اتفاق نظر اعضای لویه جرگه برای تصویب به پارلمان افغانستان پیشکش خواهد شد.

عبدالرحمن رحمان، معین امنیتی وزارت امور داخله افغانستان، ضمن اینکه سند افشا شده از سوی طالبان را رد می کرد گفت طالبان به همکاری استخبارات منطقوی جنگ روانی را پیش می برند.

جنرال ویلیم ترویلوف، سخنگوی نیروهای ایساف، میگوید در مورد سند نشر شده از سوی طالبان تحقیق می نمایند ولی مطمئن هستند که سند نشر شده از سوی طالبان اعتبار ندارد ولی نیروهای ایساف در صورت ضرورت با نیروهای افغان همکار خواهند بود.

نیروهای افغان برای تامین امنیت لویه جرگه آمادگی دارند و در صورت ضرورت نیروهای ایساف با نیروهای افغان شانه به شانه برای تامین بهتر لویه جرگه تلاش خواهند نمود.

دو روز برای تدویر رسمی لویه جرگه عنعنوی باقی مانده نیروهای امنیتی در اکثر نقاط شهر کابل تدابیر خاص امنیتی را به اجرا گذاشته اند. بعد از نشر طرح امنیتی از سوی طالبان تدابیر امنیتی بیشتر از قبل در چهار اطراف خیمه لویه جرگه اتخاذ گردیده است.

XS
SM
MD
LG