لینک های دسترسی

Breaking News

عواید بندر حیرتان ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است


مسئولان اداره خدمات بندری حیرتان در شمال افغانستان گفته اند که با توجه به‌ سطح افزایش تجارت در واردات و صادرات میزان عواید این اداره نسبت به سال گذشته تا مرز نزدیک ‌به ۲۳ درصد افزایش داشته است.

پس از کاهش نسبی نا امنی در چند ولایت شمال افغانستان، مسئولان بندر تجارتی حیرتان در بلخ از افزایش درآمد شان خبر می‌دهند.

کاظم مهرزاد، معاون اداره خدمات بندری حیرتان، به ‌صدای امریکا گفت که میزان درآمد آنها از ناحیه واردات و صادرات کالاهای تجارتی به کشورهای آسیایی میانه نسبت به سال‌های گذشته تا ۲۲،۳ درصد افزایش یافته است.

به‌گفته معاون اداره خدمات بندری حیرتان، یا آستراس در سال ۹۶ هجری‌ شمسی حجم واردات کالاهای تجارتی به بیشتر از دو میلیون هشت‌ صد و چهل تُن می رسد و حجم صادرات اموال به یک ‌صد و پانزده تُن رسیده است.

درحالیکه درسال گذشته حجم واردات و صادرات کمتر ازاین رقم بود.

کاظم مهرزاد گفت "درسال ۱۳۹۵ هجری شمسی ما ۱۱۵،۲۳۳ تُن اموال صادارتی داشتیم از جانب افغانستان به آسیایی میانه صادرات داشتیم و در بخش واردات ما ۲ میلیون ۸۴۰ هزار ۱۴۴ تن واردات داشتیم. عواید بدست آمده درسال ۹۶ هجری شمسی ۶۶۲ میلیون ۸۹۵ هزار ۲۶۰ افغانی عواید داشتیم. و ۲ میلیون ۴۷۹ هزار ۷۵۸ دالر امریکایی عواید داشتیم که درسال مالی ۹۶ ما در اموال صاداراتی ۲۳۱ فیصد تزیید داشتیم و در واردات ۷،۸ فیصد تزیید داشتیم که عواید بدست آمده ما ۲۲،۳ فیصد و در بخش دالری ۵۳ فیصد افزایش در عواید را نشان می دهد."

عده یی از شاگردان مکاتب خصوصی در بندر حیرتان
عده یی از شاگردان مکاتب خصوصی در بندر حیرتان

به‌گفته معاون اداره خدمات بندری حیرتان در شمال افغانستان، با افزایش حجم واردات و صادرات کالاهای تجارتی از این بندر برای نزدیک به ‌یک ‌هزار تن زمینه‌ کار نیز مساعد گردیده است.

مسئولان اداره خدمات بندری حیرتان در ولایت شمالی بلخ می‌گویند که با ساخت و ایجاد پورت یا بندر جدید برای صادارت اموال به کشور های آسیای میانه خبر می‌دهند.

آقای مهرزاد گفت "دربخش صادارت یک پورتی که از سابق ها از بین رفته بود دوباره آن را بازسازی کردیم. پورت نمبر سه را فعال کردیم بصورت معیاری و با خط های آهن جور کردیم. ما فعال سه هنگر آماده بخش صادارت داریم تا با امکانات گسترده برای صادرات به کشور های آسیای میانه آمادگی داشته باشیم".

مسولان این اداره در شهرک بندری حیرتان در شمال افغانستان می‌گویند که با توجه به سطح تجارت در این بخش کشور؛ آنها توانایی تخلیه و بارگیری بیشتر از دو صد واگن در روز را دارند.

فاضل انور، یک تن از آگاهان امور به‌صدای امریکا گفت درصورتی که دولت برای جلویگری از قاچاق و فساد در بنادر تمرکز داشته کند، میزان اشتغال‌زایی افزایش خواهد یافت.

فاضل انور گفت "اول باید حکومت زمینه این را مساعد بسازد که امینت در شاهراه ها تامین شود تاثیر بالای اقتصاد دارد، و بحث دوم قاچاق و فساد اداری است. درصورتیکه جلوش گرفته شود، ما شاهد رشد تجارت در افغانستان خواهیم بود."

به‌باور کارشناسان اقتصادی، نبود امنیت و موجودیت فساد اداری و قاچاق از عوامل کاهش درآمد در بنادر تجارتی کشور به حساب می‌آید.

XS
SM
MD
LG