لینک های دسترسی

Breaking News

تدوین 'ستراتیژی ملی بهبود کیفیت مراقبت های صحی' در افغانستان


وزارت صحت عامه افغانستان: 'با تطبیق ستراتیژی و طرح های جدید این وزارت مشکل کیفیت هم در شفاخانه های دولتی و هم در شفاخانه های خصوصی برطرف خواهد شد'

وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به خاطر بهبود کیفیت خدمات صحی در کشور برای نخستین بار ستراتیژی ملی بهبود کیفیت مراقبت های صحی را تدوین کرده و قرار است این ستراتیژی در شفاخانه ها و مراکز دولتی و شخصی تطبیق گردد.

وزارت صحت عامه این ستراتیژی جدید را به روز دوشنبه طی مراسمی در کابل معرفی کرد.

مقامات وزرت صحت عامه افغانستان می گویند هدف از تدوین این استراتیژی بلند بردن کیفیت خدمات صحی در کشور می باشد.

داکتر نادره حیات معین وزارت صحت عامه به روز دوشنبه طی مراسمی در کابل گفت این استراتیژی پنج هدف را دنبال می کند.

مصؤونیت مریض، تهیه خدمات متمرکز به مشتری، تقویت ثبت ارقام و سیستم گزارش دهی و ظرفیت سازی برای بهبود عرضه خدمات دوامدار صحی به گفته نادره حیات اهداف این استراتیژی را تشکیل داده است.

نادره حیات در این مورد علاه کرد "این ستراتیژی روی کیفیت خدمات صحی تمرکز می کند و استراتیژی است که می خواهد سیستم صحی ما منصفانه، قابل دسترس، مناسب، مصؤون، مؤثر، به وقت و مثمر باشد، این پنج موضوع هدف این ستراتیژی را در بر میگیرد. اولویت هایی که این ستراتیژی روی آن تمرکز میکند مراقبت از مادر، مراقبت از نوزاد، صحت اطفال و نوجوانان، تغذیه، صحت روانی و امراض ساری هستند."

معین وزارت صحت عامه می گوید هم سکتور صحی دولتی و هم سکتور خصوصی مکلف به تطبیق این استراتیژی و یا اطاعت از آن می باشند.

نادره حیات در بخش دیگری از سخنانش گفت مقرره شفاخانه های شخصی را نیز آماده کرده اند و قرار است عنقریب جهت تصویب به پارلمان افغانستان ارایه گردد.

خانم حیات در این مورد گفت "ستراتیژی بهبود کیفیت نه تنها برای سکتور عامه بلکه بالای سکتور خصوصی هم قابل تطبیق است، این را نیز باید بگویم که مقرره شفاخانه های شخصی را نهایی ساختیم. انشاالله تا یک ماه دیگر آن به پارلمان می رود. هیئت ما متواتر با وزارت عدلیه کار می کند، در این مقرره تمام معیاراتی که یک شفاخانه شخصی چگونه باید باشد، با کدام معیار ها باید برابر باشد، چگونه اعتباربخشی شود، چگونه درجه بندی شود، چگونه تا یک حدی فیس ها کنترول شود، چگونه بالای قوای بشری اش کار شود، واضح گردیده است."

با این که وزارت صحت عامه از ادامه تلاش ها برای بهبود عرضه خدمات صحی در کشور خبر می دهد اما تا هنوز هم مردم از پایین بودن کیفیت خدمات صحی انتقاد میکنند و همچنان مردم مناطق دور دست از عدم دست رسی به شفاخانه ها و مراکز صحی شکایت دارند.

با وجود این که طی سال های اخیر تعداد زیادی از مراکز و شفاخانه های خصوصی نیز در کنار شفاخانه های دولتی در مراکز شهر های بزرگ به فعالیت آغاز کرده اند اما این شفاخانه ها نیز تا اکنون اعتماد مردم را به صورت درست بدست نیاورده اند.

مردم همچنان از بلند بودن فیس شفاخانه های شخصی شکایت دارند و می گویند با وجود این اینکه این شفاخانه ها خدمات معیاری را عرضه نمی کنند، اما نرخ تداوی در این شفاخانه ها بسیار بلند است.

در بسیاری موارد مردم به خاطر عدم اطمینان به خدمات شفاخانه های دولتی و شخصی در افغانستان در صورت داشتن امکانات، مریضان شان را با قبول مصارف گزاف به کشورهای هند و پاکستان انتقال میدهند.

اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با تطبیق ستراتیژی و طرح های جدید این وزارت مشکل کیفیت هم در شفاخانه های دولتی و هم در شفاخانه های خصوصی برطرف خواهد شد و خدمات بهتری به مردم عرضه خواهد گردید.

XS
SM
MD
LG