لینک های دسترسی

Breaking News

اطفال، بیشتر از پنجاه درصد قاچاق انسان در افغانستان را تشکیل می دهند


اطفال، بیشتر از پنجاه درصد قاچاق انسان در افغانستان را تشکیل می دهند

به گفته مسؤولین کمیسیون مستقل حقوق بشر این بررسی طی شش ماه گذشته در ۲۰ ولایت افغانستان صورت گرفته است.

ثریا صبحرنگ، کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید در جریان بررسی ها با ۴۵٧ تن از قربانیان قاچاق انسان مصاحبه کرده اند که بیشتر شان را زنان و اطفال زیر سن هژده سال تشکیل می دهد.

او گفت "تحقیق ما نشان داده است که بیش از پنجاه در صد همۀ این ها اطفال زیر سن هژده سال هستند. تعداد زیادی را زنان تشکیل می دهند و اطفالی هستند که به خاطر ناآگاهی در دام فریب و نیرنگ قاچاقبران افتاده اند.

خانم صبحرنگ روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری حین ارایۀ این گزارش گفت افغانستان در کنار این که منبع قاچاق انسان می باشد، مسیر عبور قاچاق انسان از کشور های ایران و تاجکستان به کشور های اروپایی و پاکستان نیز است.

به گفته مسؤولین کمیسیون مستقل حقوق بشر این بررسی بیشتر مناطق مرزی افغانستان را تحت پوشش قرار داده است.

خانم صبحرنگ می گوید در این بررسی همچنان روشن شده است که قاچاق انسان در افغانستان توسط گروه های بسیار سازمان یافته داخلی و خارجی انجام می شود.

صبحرنگ گفت "ببینید کی ها در افغانستان موتر های شیشه سیاه دارند؟ آیا این ها دکاندار استند؟ کسانی اند که در کنار سرک کار می کنند؟ آنها حتماً کسانی اند که هم پول دارند و هم امکانات، پس معلوم است که آنها بسیار سازمان یافته و تنظیم شده هستند که از کدام مسیر این ها را انتقال می دهند ، بطور مثال یک دختر معصوم که امروز تا به شارجه می رسد، از کدام راه می رسد؟ البته همچنان ما هیچگاهی نمی توانیم بگوییم که خارجی ها مقصر هستند، تا زمانی که داخلی های خود ما با آنان همکاری نکنند هیچ ممکن نیست."

به اساس گزارش ها فقر، بیکاری، نا امنی، موجودیت گروه های سازمان یافتۀ داخلی و خارجی و موجودیت گروه های مسلح غیر مسؤول در کشور از عمده ترین عواملی است که زمینۀ قاچاق انسان را در افغانستان فراهم میکند.

به گفته مسؤولین کمیسیون مستقل حقوق بشر موارد زیادی هم است که خانواده ها در صورت ناپدید شدن یکی از اعضای خانواده به خصوص زنان و دختران به پولیس و دیگر نهاد های امنیتی اطلاع نمی دهند، چون به باور این خانواده ها این موضوع باعث سرافگنده گی آنان می شود.

به اساس گزارش ها از افرادی که شکار قاچاقبران انسان می شوند در کارهای اجباری، قاچاق مواد مخدر، حملات انتحاری، قطع اعضای بدن، سوء استفاده های جنسی و سایر مسایل استفاده صورت می گیرد.

XS
SM
MD
LG