لینک های دسترسی

مقام افغان: افغانستان از مانور نظامی ایران در سرحد افغانستان اطلاع نداشت

  • فوزیه احسان

مقام افغان: افغانستان از مانور نظامی ایران در سرحد افغانستان اطلاع نداشت

وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ اطلاعی از منابع رسمی ایران در مورد اجرای مانور نظامی آنکشور در نزدیک سرحد افغانستان دریافت نکرده است.

ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع به روز چهار شنبه در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت فاصلهء که باید در این مانور نظامی در نظر گرفته می شد از جانب ایران مراعات شده است اما بصورت رسمی ایران افغانستان را در این مورد در جریان نگذاشته است.

سخنگوی وزارت دفاع میگوید روابط دیپلوماتیک میان دو کشور همجوار ایجاب میکند که در چنین شرایطی افغانستان بصورت رسمی در جریان گذاشته شود اما او علاوه میکند که این موضوع بالای روابط افغانستان و ایران تاثیر منفی به جا نخواهد گذاشت.

جنرال عظیمی گفت "اطلاعاتی که ما در اختیار داریم در شصت کیلومتری مرز افغانستان در غرب یک مانور یا تطبیقات اجرا میکنند، فاصله های که باید در سرحد مراعات بشود، مراعات شده اما در چنین حالت های باید کشور های همسایه، همسایه خود را وقتیکه تطبیقات اجرا میکنند در جریان بگذارند، متاسفانه که از طریق منابع رسمی ما در جریان قرار نگرفتیم و این خبر را از طریق مطبوعات بدست آوردیم."

جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان
جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان

به اساس گزارش های منتشر شده سپاه پاسداران ایران به روز شنبه مانور نظامی را در نزدیک سرحد با افغانستان آغاز نموده که گفته میشود این مانور تا ده روز ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت دفاع در نشست روز چهار شنبه با خبرنگاران همچنان یک بار دیگر تاکید کرده گفت اکنون نیروهای افغان توانایی اجرای عملیات شبانه را کسب کرده و میتواند تصمیم رئیس جمهور افغانستان در این مورد را تطبیق کند.

وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ اطلاعی از منابع رسمی ایران در مورد اجرای مانور نظامی آن کشور در نزدیک سرحد افغانستان دریافت نکرده است.

ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع به روز چهار شنبه در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت فاصلهء که باید در این مانور نظامی در نظر گرفته می شد از جانب ایران مراعات شده است اما بصورت رسمی ایران افغانستان را در این مورد در جریان نگذاشته است.

سخنگوی وزارت دفاع میگوید روابط دیپلوماتیک میان دو کشور همجوار ایجاب میکند که در چنین شرایطی افغانستان بصورت رسمی در جریان گذاشته شود اما او علاوه میکند که این موضوع بالای روابط افغانستان و ایران تاثیر منفی به جا نخواهد گذاشت.

صدا:

" اطلاعاتی که ما در اختیار داریم در شصت کیلومتری مرز افغانستان در غرب یک مانور یا تطبیقات اجرا میکنند، فاصله های که باید در سرحد مراعات بشود، مراعات شده اما در چنین حالت های باید کشور های همسایه، همسایه خود را وقتیکه تطبیقات اجرا میکنند در جریان بگذارند، متاسفانه که از طریق منابع رسمی ما در جریان قرار نگرفتیم و این خبر را از طریق مطبوعات بدست آوردیم"

به اساس گزارش های منتشر شده سپاه پاسداران ایران به روز شنبه مانور نظامی را در نزدیک سرحد با افغانستان آغاز نموده که گفته میشود این مانور تا ده روز ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت دفاع در نشست روز چهار شنبه با خبرنگاران همچنان یک بار دیگر تاکید کرده گفت اکنون نیروهای افغان توانایی اجرای عملیات شبانه را کسب کرده و میتواند تصمیم رئیس جمهور افغانستان در این مورد را تطبیق کند.

صدا:

" من یک بار دیگر میخواهم که یاد آوری کنم که اردوی ملی افغانستان، بخصوص نیروهای ویژه کمندوی ما ظرفیت و توانایی عملیات شبانه را دارد"

سخنگوی وزارت دفاع همچنان در مورد یک عملیات تازه که برای سال آینده پلان گذاری شده است معلومات داد.

صدا:

" ما یک عملیات کلان یا ستراتیژیک را برای مدت یک سال یا هژده ماه همیشه پلان گذاری میکنیم، عملیات نوید توسط افغان ها به رهبری اردوی ملی پلان گذاری شده که از اول سال ۱۳۹۱ به مدت هژده ماه آغاز خواهد شد، این عملیات یک عملیات ستراتیژیک و کلان است، در چوکات همین عملیات، عملیات های دیگر در زون ها و قول اردو ها پلان گذاری و اجراعات می شود که جزییات بیشتر آن را در آینده برای شما خواهم داد"

عظیمی همچنان گفت در حال حاضر ۲۰ عملیات درسراسر کشور در حال تطبیق است که از این میان ۶ عملیات در ماه جدی آغاز شده است.

این مقام افغان همچنان در مورد تلفات مخالفین و عساکر اردوی ملی معلومات داد و گفت از اول ماه جدی تا کنون هژده سرباز اردوی ملی و ۴۲ تن از افراد مخالف مسلح دولت در عملیات و حوادث جداگانه کشته شده اند.

به گفته ظاهر عظیمی در اثر تلاش های نیروهای امنیتی، وضع امنیتی کشور طی هفته های اخیر حدود شش در صد بهبود یافته است.

او گفت "من یک بار دیگر می خواهم که یاد آوری کنم که اردوی ملی افغانستان، بخصوص نیروهای ویژه کمندوی ما ظرفیت و توانایی عملیات شبانه را دارد."

سخنگوی وزارت دفاع همچنان در مورد یک عملیات تازه که برای سال آینده پلان گذاری شده است معلومات داد.

او گفت "ما یک عملیات کلان یا ستراتیژیک را برای مدت یک سال یا هژده ماه همیشه پلان گذاری میکنیم، عملیات نوید توسط افغان ها به رهبری اردوی ملی پلان گذاری شده که از اول سال ۱۳۹۱ به مدت هژده ماه آغاز خواهد شد، این عملیات یک عملیات ستراتیژیک و کلان است، در چوکات همین عملیات، عملیات های دیگر در زون ها و قول اردو ها پلان گذاری و اجراعات می شود که جزییات بیشتر آن را در آینده برای شما خواهم داد."

عظیمی همچنان گفت در حال حاضر ۲۰ عملیات درسراسر کشور در حال تطبیق است که از این میان ۶ عملیات در ماه جدی آغاز شده است.

عظیمی همچنان در مورد تلفات مخالفین و عساکر اردوی ملی معلومات داد و گفت از اول ماه جدی تا کنون هژده سرباز اردوی ملی و ۴۲ تن از افراد مخالف مسلح دولت در عملیات و حوادث جداگانه کشته شده اند.

به گفته ظاهر عظیمی در اثر تلاش های نیروهای امنیتی، وضع امنیتی کشور طی هفته های اخیر حدود شش در صد بهبود یافته است.

XS
SM
MD
LG