لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش بیجاشدگان از مناطق نارام در ولایت جوزجان


(آرشیف)

اعضای شورای ولایتی جوزجان می‌گویند که درجریان یک هفته درگیری بین داعشیان و طالبان در بخش های ازاین ولایت حدودآ ده هزار خانواده از خانه های‌شان بیجا شده اند.

حلیمه صدف، یک عضو شورای ولایتی جوزجان، گفت که این خانواده‌ها از ولسوالی های قوش‌تپه و درزآب جوزجان اند که به اثر شدت جنگ در مناطق شان، بیجا شده اند.

خانم صدف می افزاید که بیجاشدگان، از مربوطات ولسوالی قوش‌تپه و قریه جات چقمه‌چقور و آق‌سای کومرلی اند. وی همچنان میگوید که اکثر خانه ها در نزدیک قوش تپه و درزآب آتش زده شده است.

به باور اعضای شورای ولایتی جوزجان گروه های داعش و طالبان مردم را به گروگان گرفته اند.

حفیظ الله ندرت، یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی جوزجان، گفت گروه های دهشت افگن، مردمی را که از جنگ به ستوه آمده، نمی‌گذارند که از این ساحه جنگی به مرکز شهر بیایند. اما هنوز گروه های طالبان و داعشیان درباره گروگان گیری مردم در این ولسوالی های ابراز نظری نکرده اند.

با این‌حال گفته شده است که خانواده‌های بی‌جاشده از ولسوالی های قوش‌تپه و درزآب، زندگی توام با مشکلات را دارند.

مقام های محلی در ولایت جوزجان گفته اند که برنامه های برای سرکوب دهشت ‌ا‌فگنان نیز روی دست دارند و تلاش می‌شود تا مردم از شر این گروه ها رهایی یابند.

محمدرضاغفوری سخن‌گوی والی جوزجان گفت: "ادارۀ محلی و نیرو های امنیتی در جوزجان همچنان برنامه های دارند تا هراس افگنان در این ولسوالی های سرکوب شوند و به مردم اطمینان میدهیم که تلاش میشود تا به برای مردم آسیب نرسد "

با این حال اداره های مهاجرین و مبارزه با حوادث طبیعی در جوزجان می‌گویند که حدود ۴۰۰۰ خانواده از اثر نا امنی ها، به مرکز این ولایت بیجاشده اند که برای شماری از آنان، از سوی ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی، کمک های زمستانی و عاجل صورت گرفته است.

شورای ولایتی جوزجان هشدارمیدهند درصورتیکه مقام های بلندپایه دولت برای سرکوب دهشت‌افگنان و راه اندازی عملیات در این ولسوالی های اقدام نکنند، مردم هر روز قربانی درگیری داعشیان و طالبان خواهند شد.

XS
SM
MD
LG