لینک های دسترسی

اسماعیل خان: جهادی ها در حاشیه رانده شده اند


محمد اسماعیل خان وزیر پیشین در حکومت حامد کرزی

وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان از عدم حضور رهبران جهادی در کابینه جدید حکومت وحدت ملی انتقاد کرده می گوید این حکومت فراگیر نیست.

محمد اسماعیل خان، تصمیم رئیس جمهور و رئیس اجراییۀ حکومت افغانستان را برای سپردن وزارت های امنیتی به گروه های چپی، عمل متضاد با خواست مجاهدین در این کشور می خواند.

این رهبر جهادی با حضور در نشست خبری در منزلش، نگرانی خود از روند تشکیل کابینه جدید حکومت افغانستان را بیان کرده گفت در حکومت جدید رهبران جهادی به حاشیه رانده شده اند.

وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان علاوه کرد که پست های کلیدی و امنیتی این کشور از جانب روسای حکومت وحدت ملی به گروه های سپرده شده که در گذشته راه را برای سقوط حکومت داوود خان و هجوم نیروهای ارتش سرخ شوروی به افغانستان فراهم کردند.

محمد اسماعیل خان از جامعه جهانی خواست زمانی حکومت وحدت ملی را مورد حمایت قرار دهند که تمام گروه ها به ویژه مجاهدین در آن سهیم باشند.

این رهبر جهادی افغانستان به این باور است که تصمیم حکومت وحدت ملی در تشکیل کابینۀ جدید، قناعت مردم مجاهد افغانستان را حاصل کرده نتوانسته و "عدم حضور شخصیت های بزرگ جهادی مانند استاد سیاف، بسم الله خان، آقای قانونی و تفویظ پست های امنیتی به گروه های چپی" باعث نگرانی جدی آنان شده است.

محمد اسماعیل خان در ادامه از گروه های نوظهوری سخن میزند که تلاش دارند جنگ های جبهه یی را به وجود آورده و امنیت افغانستان را به شکل بی سابقۀ برهم زنند.

او همچنان خواهان حضور سران جهادی در مذاکرات صلح حکومت افغانستان با گروه طالبان است.

وزیر پیشین انرژی و آب از مذاکرات به گفتۀ وی پشت پرده در پاکستان، چین و امارات در جریان نبوده و این امر باعث نگرانی آنان شده است.

عقده گشایی رهبران جهادی

اما آگاهان امور سیاسی این گفته های محمد اسماعیل خان را برگرفته از عدم حضورش در کابینۀ حکومت وحدت ملی می خوانند.

خلیل عمادی کارشناس مسایل سیاسی، گفته های این رهبر جهادی در رابطه به افزایش نا امنی ها را یک "بازی سیاسی برای تحریک احساسات مردم" عنوان میکند.

آقای عمادی می گوید که این افراد با طرفداری از تیم اصلاحات و همگرایی انتظار داشتند تا به کرسی وزارت دست یابند اما اکنون که این آرزوی آنان برآورده نشده "یک نوع عقده گشایی می کنند."

این کارشناس مسایل سیاسی به این باور است که با گرم شدن هوا "بدون شک دهشت افگنان دست به یک سلسله حملات و فعالیت ها خواهند زد اما نه به شکلی که بر افغانستان مسلط گردند. صحبت های اینها می تواند یک نوع تحریک احساسات کند."

برداشتن تصاویر عبدالله از هرات

همزمان باآن فعالین جامعه مدنی هرات از جمع آوری عکس های مربوط به داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی توسط شماری از جوانان در شهر و ولسوالی های آن ولایت خبر می دهند.

خلیل پارسا هماهنگ کنندۀ نهادهای جامعه مدنی هرات می گوید که این عکس العمل جوانان هراتی در اعتراض به عدم حضور نامزد وزیر خاص از این ولایت، در فهرست وزرای رییس اجراییه صورت گرفته است.

آقای پارسا می گوید "مردم ناراضی بوده و جوانان به خاطر بی عدالتی که آقای عبدالله به زون غرب داشته، عکس های داکتر عبدالله را جمع آوری و به آتش زده اند."

"عدم سهیم ساختن نماینده های حوزۀ غرب افغانستان در کابینه یکی از دلایل است که مردم ناراضی بوده و آن را نکوهش می کند. از جملۀ اعتراضات که حکومت و بی عدالتی که داکتر صاحب عبدالله نسبت به زون غرب داشته اینست که عکس های داکتر عبدالله را جمع آوری کرده و به آتش زده اند."

این اظهارات محمد اسماعیل خان در حالی مطرح می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از معرفی نامزد وزیران به مجلس نمایندگان، در روز سه شنبۀ هفتۀ جاری خبر داده است.

XS
SM
MD
LG