لینک های دسترسی

Breaking News

رولا غنی عکس های تاریخی را به آرشیف ملی تسلیم کرد


مسئولان آرشیف ملی افغانستان از مردم می خواهند تا آثار خطی، عکس ها، و اسناد تاریخی را، برای نگهداری و رشد فرهنگ، به این آرشیف کمک کنند .

در دو روز گذشته بیش از ده اثر خطی که برخی از آنها قِدمت سه صد ساله هم داشته اند، از سوی خانواده ها و شخصیت های فرهنگی به آرشیف ملی افغانستان کمک گردید.

رییس آرشیف ملی با راه اندازی برنامه یی از کمک کنندگان آثار خطی ستایش کرد و گفت که امروز بانوی اول افغانستان چند عکس تاریخی را به این آرشیف کمک کرده است.

معصومه نظری، رئیس آرشیف ملی، کمک آثار خطی و اسناد تاریخی را در غنی سازی آرشیف ملی افغنستان بسیار اثر گذار خواند.

نمایشگاه آثار خطی کمک شده نیز امروز به روی بازدید کنندگان گشایش یافت .

آرشیف ملی آفغانستان، مانند دیگر نهاد های این کشور، در جریان جنگ های داخلی سخت آسیب دید و شماری از آثار آن به تاراج برده شد.

XS
SM
MD
LG