لینک های دسترسی

Breaking News

زنان خواهان فراهم آوری امنیت به زنان شدند


صدها زن افغان در اعتراص به قتل یک زن در ولایت پروان در کابل راه پیمایی کردند و طی این راه پیمایی خواستار برطرفی قوماندان امنیه و والی ولایت پروان شدند.

این زنان که به راه پیمایی خود از مقر وزارت زنان تا چهار راهی زنبق ادامه دادند خواستار پی گیری دقیق قضیه قتل زنی اند که یک هفته قبل در ولایت پروان تیرباران شد.

این زنان میگوید باید شخص رئیس جمهور افغانستان بخاطر رد یابی عاملین این قضیه اقدام کند.

سیما ثمر رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر در مورد میگوید "چیزی که زیاد ما نگران آن استیم فرهنگ معافیت در مقابل این ها است، اگر این افراد دستگیر شوند و قضیه به مردم ابلاغ شود که این آدم دست گیر شده و جزایی خود را دیده، دیگران این عمل را تکرار نمیکنند، در جای که والی و قومندان امنیه است مسوولیت دارند که وظایف شان تامین امنیت مردم است."

این زنان که متشکل از زنان پارلمان، اعضایی جامعه مدنی، نماینده گان وزارت زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر بودند و تعداد شان به صد ها تن می رسد همچنان خواهان برکناری قومندان امنیه و والی پروان شدند.

به باور این زنان این دو مقام ولایت پروان نتوانسته اند وظایف خود را بدرستی در زمینه تامین عدالت و امنیت آن ولایت انجام دهند.

زنان احتجاج کننده همچنان از شورای علمای افغانستان خواستند تا در این زمینه خموشی اختیار نکند.

سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد افزود "از شورای علما توقوع ما این است که در مقابل یک عمل کاملا غیر اسلامی نباید خاموش بمانند، این باعث بد نام شدن افغانستان و بدن نام کردن دین مقدس اسلام است."

به اساس یک نوار ویدیویی که به تازه گی از سوی رسانه ها منتشر شد، حدود دو هفته قبل یک زن در محضر عام در ولسوالی غوربند ولایت پروان به اتهام داشتن رابطه نا مشروع با مردی که تا هنوز شناسایی نشده است تیرباران شد.

حکومت افغانستان و مقامات محلی در پروان در صحبت با رسانه ها قتل این زن را کار طالبان گفته اند اما طالبان دست داشتن در این قضیه را رد کرده اند.

مظاهره کننده ها همچنان از شماری از زنانی نام بردند که شدیدترین نوع خشونت های خانواده گی را متحمل شده و به منظور تامین عدالت در راه پیمایی امروز شرکت کردند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید تنها در سه ما اول سال جاری ۵۸ قضیه خشونت به هدف قتل و یا منجر به قتل را ثبت کرده است که در اکثر موارد قتل های ناموسی و یا پس از تجاوز بوده است.

XS
SM
MD
LG