لینک های دسترسی

Breaking News

افغان یا پاکستانی: تعویض پاسپورت افغانها در کشور های عربی


پاسپورت پاکستانی افغانهای مقیم کشور های حوزه خلیج به پاسپورت افغانی تبدیل می شود.
پاسپورت پاکستانی افغانهای مقیم کشور های حوزه خلیج به پاسپورت افغانی تبدیل می شود.
افغانهایی که در قطر زندگی می کنند از سالها به اینسو به دلیل داشتن پاسپورت های پاکستانی حین برگشت به افغانستان باید ویزای ورود به کشور شان را اخذ کرده و از راه پاکستان وارد افغانستان می شدند.

اما از چندی به اینسو دولت افغانستان روند تغییر پاسپورت های غیر افغانی شهروندان افغان را در همه کشور های خلیج آغاز کرده است که در شماری از کشور های این حوزه چون امارات متحده عربی، روند یاد شده تمام شده است.

اکنون سفارت افغانستان در قطر پاسپورت های پاکستانی افغانهای مقیم قطر را به پاسپورت های افغانی تبدیل می کند که این روند با استقبال شهروندان افغان مقیم آن کشور روبرو شده است.

صابر جان منگل، شهروند افغان مقیم قطر می گوید که داشتن پاسپورت پاکستانی مشکلات زیادی را برای افغانها در پی داشت، به ویژه هنگام تبدیل یا تجدید کردن پاسپورت پاکستانی و گرفتن ویزۀ جدید افغانستان با "مشکلات، ترس و نگرانی" زیادی روبرو بودند. او می گوید که با گرفتن پاسپورت افغانی اکنون این مشکلات رفع شده است.

حاجی محمد شعیب، تاجر افغان مقیم قطر هم از وجود مشکلات با پاسپورت پاکستانی خبرداده می گوید که سفارت پاکستان برای تمدید پاسپورت های شان همکاری نمی کرد و نیز در گرفتن ویزۀ افغانستان و برگشت به کشور آبایی اش با مشکل روبرو بود.

شعیب همچنان اضافه می کند که هنگام بازگشت به قطر در میدان های هوایی پاکستان با مامورین پاکستانی دچار مشکل می شدند. به گفتۀ وی پولیس پاکستان با بهانه جویی آنان را بازداشت می کرد و پس از دریافت پول دو باره رهایشان می کرد.

چالش های موجود

شماری از این افغانها سرمایه و جایداد فراوانی در پاکستان دارند که از مدت ها پیش آن را خریداری کرده اند. اکنون مشکلی سر راه این افراد قرار دارد و آن اینکه حکومت پاکستان جایداد های افغان ها را در صورت تبدیل شدن پاسپورت شان به آنها نخواهد داد.

از سوی دیگر سفارت پاکستان در قطر در قسمت تغییر پاسپورت ها با افغانها همکاری نکرده و به نوعی در پیوند با این موضوع مشکل تراشی می کند.

محمد قاسم همت، سرپرست سفارت افغانستان در قطربه صدای امریکا گفت که چندین بار با مسوولان سفارت پاکستان در قطر دیدار کرده و آنها را متقاعد ساخته است که سرانجام در این راستا همکاری کنند.

مشکل بزرگ موجود در جریان تبدیل کردن پاسپورت های پاکستانی شهروندان افغان به پاسپورت های افغانی، تفکیک افراد است که شهروندان پاکستانی نیز پاسپورت های خود را با مدارک افغانی تبدیل نکنند.

احمد ضیاء شریعتی، مسوول قنسولی سفارت افغانستان در قطر می گوید که آن سفارت به ضمانت بزرگان افغان، شهادت دو افغان و با در نظر داشت مدارک و اسنادی که هویت و شهروندی افغان ها را ثابت کند، به تبدیلی پاسپورت افراد درخواست کننده اقدام می کنند.

با آنهم شماری از افغانهای مقیم کشور های حوزۀ خلیج تا کنون اقدام به استرداد پاسپورت های پاکستانی و دریافت پاسپورت افغانی نکرده اند، زیرا حکومت پاکستان جایداد های شان را که بر اساس مدارک پاکستانی خریداری شده بود مسترد نمی کنند، و از سویی هم این افراد تردید دارند که آیا آرامش و امنیت کامل در افغانستان تامین خواهد شد یا خیر.
XS
SM
MD
LG