لینک های دسترسی

Breaking News

'حکم محکمۀ خاص انتخاباتی توسط محکمه با صلاحیت عملی می شود'


'حکم محکمۀ خاص انتخاباتی توسط محکمه با صلاحیت عملی می شود'

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان بدنبال فیصله نهایی محکمه اختصاصی انتخابات، می گوید که در روشنی قانون اساسی بررسی های را در مورد اختلافاتی که بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه بروز کرده انجام داده است.

این کمیسیون با انتشار اعلامیه گفته است، باید فیصله محکمه با صلاحیت در این مورد عملی شود.

در بخش هایی از اعلامیه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که توسط محمد امین احمدی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به روز چهار شنبه در یک کنفرانس خبری به خوانش گرفته شد چنین امده است.

احمدی گفت " آثار حقوقی که بر اسناد جعلی و تزویر انتخابات، اعمال خلاف قانون، تخلف از وظیفۀ قانونی و اغمال بر تطبیق آن مرتب میگردد، مطابق قانون انتخابات و قوانین دیگر بعد از حکم محکمه با صلاحیت قابل تطبیق میباشد. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به تطبیق آثار متذکره در خصوص آرای کاندیدان، بر حال و هم معترض می باشد."

در این حال گل رحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از مسؤلین کمیسیون مستقل انتخابات ، مقامات حکومت و سایر ارگان های ذیربط خواست تا از مشوره این کمیسیون حمایت کنند.

او در این مورد گفت "من امیدوار هستم که تمام بخش های ذیربط از این اعلامیه یا راه حلی که ما ارایه کرده ایم پشتیبانی کنند که من یقین دارم که میکنند."

اما مسؤلین این کمیسیون در مورد فیصله نهایی محکمه اختصاصی و بررسی خود در این زمینه به صورت واضیح صحبت نکردند.

کارشناسان مسایل حقوقی میگویند ارگان های دولتی مکلف به تطبیق فیصله های کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هستند.

نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل در این مورد میگوید "در صورتی که این کمیسیون در نظارت خویش به این نتیجه رسیده باشد که تصامیم محکمه اختصاصی قانونی است، تمام نهاد های دولتی مکلف هستند که آن را رعایت کنند. اما متوجه باشید که تصامین این کمیسیون در اصل استقلال قوا تاثیر منفی ندارد. بسیار طبیعی است که این محکمه دو مرحله دیگر هم دارد."

این درحالیست که کمیسیون مستقل انتخابات قبل ازاین گفته بود که تغییر در نتایج انتخابات بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات وبخصوص پس از افتتاح پارلمان جز صلاحیت هیچ نهادی به شمول کمیسیون مستقل انتخابات نبوده و هرگونه اقدام در این مورد در مغایرت مستقیم با قوانین نافذه کشور است.

اما به روز چهار شنبه با وجود تلاش های مکرر مؤفق به دریافت نظریات کمیسیون مستقل انتخابات در مورد فیصله کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نشدیم.

محکمه اختصاصی انتخابات ، پس از شمارش مجدد آرای انتخابات ولسی جرگه سال 1389 ، هفته گذشته نتایج نهایی بررسی هایش را اعلام کرد.

به اساس بررسی های تازه محکمه اختصاصی 62 تن از اعضای ولسی جرگه به خاطر تقلب در انتخابات رد صلاحیت شده و افراد دیگری به عوض انان معرفی شده اند.

اکنون محکمه اختصاصی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا رسماً این چهره های تازه را به ولسی جرگه معرفی کند اما این مسئله باعث بروز اختلافات شدید میان ولسی جرگه و نهاد های عدلی و قاضی شده و مشکلاتی را به بار آورده است.

XS
SM
MD
LG