لینک های دسترسی

Breaking News

مناقشه ستره محکمه و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درمورد نتایج انتخابات ولسی جرگه


مناقشه ستره محکمه و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درمورد نتایج انتخابات ولسی جرگه

مسؤولین کمیسیون مستقل انتخابات می گوید بررسی های تازه را در خصوص اسناد و شواهدی که از سوی محکمه استیناف به آن کمیسیون راجع شده آغاز کرده اند اما مسؤولین این کمیسیون میگوید مصوبه تازه ستره محکمه آنان را با چالش تازه ای رو به رو کرده است.

ستره محکمه با تصویب و نشر مصوبه اخیر خود از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را بدون کم و کاست عملی نماید.

در واکنش به این اقدام فضل احمد، معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در یک گفتگوی ويژه با تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت احتمال دارد پس از تطبیق دوسیه ها تغییری در نتایج نهایی وارد گردد.

وی در این مورد گفت "در جریان بررسی و معیارتی که از قبل نزد کمیسیون مستقل انتخابات موجود است، اگر اشخاصی متاثر شوند ممکن است، اما این که این چه تعداد خواهد بود، نه ما این را از قبل میدانیم و نه کس دیگر میتواند که در این مورد ابراز نظر کند چون بحث در محدوده تعداد و اشخاص نبوده و نه کمیسیون مستقل انتخابات این کار را انجام میدهد"

کمیسیون مستقل انتخابات همچنان به روز پنج شنبه در صحبت با رسانه ها گفت که تا اوایل هفته آینده فیصله نهایی خود را در این زمینه اعلام میکند.

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی این اظهارات را بیان کرده است که شورای عالی ستره محکمه افغانستان در مصوبه اخیر خود از این کمیسیون خواسته است که فیصله محکمه اختصاصی و استیناف را بدون کم و کاست عملی کند.

در بخشی از این مصوبه شورای عالی ستره محکمه گفته شده که رئیس جمهور در فرمان خود به کمیسیون مستقل انتخابات به عبارات صریح و واضح امر اکید و صریح صادر نموده که تطبیق قرارهای نهایی دو محکمه اختصاصی و استیناف را در پرتو حفظ مصالح علیای کشور و با رعایت این که قضیه ماهیت حق العبدی دارد آنرا بدون کم و کاست عملی و نهایی نماید.

در این حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این اظهارات ستره محکمه میگوید این مصوبه ستره محکمه، آنان را با چالش تازه مواجه کرده و قرار بر این شده است که آنان یک بار دیگر این موضوع را با رئیس جمهور در میان بگذارند.

مناقشه ستره محکمه و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درمورد نتایج انتخابات ولسی جرگه
مناقشه ستره محکمه و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درمورد نتایج انتخابات ولسی جرگه

اما معنوی میگوید فیصله اخیر ستره محکمه از چوکات اصلی قضا بیرون شده که به گفته معنوی آنان به این طریق میخواهد از اقداماتی که ولسی جرگه در برابر ستره محکمه داشته، انتقام جویی کند.

وی در این مورد افزود "من ستره محکمه افغانستان را بر حق میدانم چون بسیار متضرر شده با تصامیم نادرستی که اتخاذ کرده اند. تصمیم گیری ها و بحث های شان از چوکات اصلی که باید یک قضا داشته باشد با تاسف بیرون شده، شما میدانید که قاضی خشم نمی گیرد، قاضی با کسی اعلام دشمنی نمیکند، اما شما اگر به مصوبه ستره محکمه نظر کنید، سراپا خشم است، توهین است، تحقیر است، خود خواهی است، ستره محکمه میخواهد در واقع از اقداماتی که ولسی جرگه در برابر شان داشته انتقام جویی بکند و دست به یک لج بازی بزند، فکر میکنم که این شایسته و مناسب به حال قوه قضایه افغانستان نیست."

به اساس فیصله نهایی محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات که پس از شمارش مجدد آرا در ٣٤ ولایت افغانستان اتخاذ کرد ٦٢ تن از اعضای ولسی جرگه به خاطر تقلب در انتخابات رد صلاحیت شده اند و به عوض آنان ٦٢ تن از نامزدان معترض واجد شرایط شناخته شده اند.

در پیوند به این کشمکش ها ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا، لوی سارنوال و به شمول رئیس ستره محکمه پنج عضو ستره محکمه را رد صلاحیت کرد.

با این که کمیسیون مستقل انتخابات امکان تغییر در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه سال گذشته یا ترکیت ولسی جرگه را رد نمی کند اما می گوید امکان آن وجود ندارد که همه ٦٢ نامزد معرفی شده از سوی محکمه اختصاصی، به ولسی جرگه راه یابند.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعمال فشار از طرف حلقات، نهاد ها و افراد را رد نمیکند که به گفته او بخاطر منافع خود بر کمیسیون مستقل انتخابات اعمال میکنند، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با وجود این فشارها به کسی اجازه نمی دهد که در تصمیم گیری های کمیسیون مستقل انتخابات مداخله یا اعمال نفوذ کند.

در حالی که نامزدان معترض بی صبرانه منتظر نهایی شدن فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات هستند، اعضای ولسی جرگه افغانستان به دو گروه اصلاح طلبان و ائتلاف حمایت از قانون تقسیم شده اند.

در حالی که گروه اصلاح طلبان از این تصمیم حامد کرزی که فیصله نهایی در مورد جنجال های انتخاباتی را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده حمایت میکنند، ائتلاف حمایت از قانون در اعتراض به حکم حامد کرزی دست به تحصن زده و میگویند هیچ نوع تغییر در ترکیب ولسی جرگه را قبول ندارند.

با این حال، تا اکنون به درستی روشن نیست که فیصله نهایی کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر در این خصوص چه خواهد بود و آیا این فیصله پاسخگوی کشمکش های جاری که بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه بروز کرده خواهد بود یانه؟

XS
SM
MD
LG