لینک های دسترسی

Breaking News

نه تن از نامزدان معترض جاگزین وکلای بر حال ولسی جرگه شدند.


نه تن از نامزدان معترض جاگزین وکلای بر حال ولسی جرگه شدند.

کمیسیون مستقل انتخابات نه تن از وکلای بر حال ولسی جرگه را رد صلاحیت کرد و نه تن از نامزدان معترض جاگزین وکلای برحال ولسی جرگه شدند. این تصمیم از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اتخاذ شده و به روز یک شنبه اعلام گردید.

به عوض این وکلا، کمیسیون مستقل انتخابات نه تن از نامزدان معترض را که به اساس فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات واجد شرایط شناخته شده بودند، معرفی کرد که جاگزین این وکلا می شوند.

فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، به روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در مورد این تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات چنین گفت "کمیسیون فیصله کرد که نه نفر کرسی های خود را از دست می دهد و این کرسی ها به کسانی واگذار می شود که جدیداً وارد پارلمان می شوند. حتماً پیش شما سؤالاتی خلق می شود که بعد از این مدت با این که در اوایل کمیسیون هیچ گونه تغیر را نمی پذیرفت اما امروز چرا چنین کاری را پذیرفته، توجه کنید که این مسئله به خواسته ما نبوده، اما با تاسف که جنجال های ایجاد شد، بلاخره یک نهاد باید بیاید و به این جنجال ها را پایان ببخشد، چون دوام این وضعیت نه به نفع نظام افغانسان است، نه به نفغ دیموکراسی است و نه به نفع مردم افغانستان"

با وجود این که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات فشار از جانب حلقات و نهادهای مختلف را می پذیرد اما می گوید این فشارها در تصمیم گیری کمیسیون مستقل انتخابات نقشی نداشته است.

نه تن از نامزدان معترض جاگزین وکلای بر حال ولسی جرگه شدند.
نه تن از نامزدان معترض جاگزین وکلای بر حال ولسی جرگه شدند.

آقای معنوی همچنان اسامی کسانی را معرفی کرد که کرسی های شان را به چهره های جدید واگذار می کنند.

وکیل معترض جاگزین شده وکیل رد صلاحیت شده ولایت
محمود خان سلیمان خیل
حاجی عبدالقدریپکتیکا
سارنوال عبدالرئوف عبدالوی نیازیبدخشان
حاجی عاشق الله محمد ظاهر ولی زادهبغلان
احمد خان سمنگانی محمد طاهر زهیرسمنگان
گل محمد پهلوان
شاکر کارگرفاریاب
احمد غوریانی محمد رفیق شهیرهرات
رحیمه جامی سمین بارک زیهرات
معلم میرولی مسعود خان نورزایهلمند
حمید الله توخی عبدالحبیب اندیوالزابل


کمیسیون مستقل انتخابات این تغییرات را پس از آن در ترکیب ولسی جرگه وارد کرد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمانی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا بخاطر پایان دادن به کشمکش های انتخاباتی با در نظر داشت حکم محکمه استیناف فیصله نهایی اش را در این مورد صادر کند.

حامد کرزی این حکم را پس از آن صادر کرد که کشمکش ها که بر سر نتایج نهایی انتخابات و بخصوص پس از بررسی های محکمۀ اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات به اوج خود رسید.

به اساس فیصله نهایی محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات ٦٢ تن از وکلای بر حال رد صلاحیت شناخته شده و به عوض انان ٦٢ نامزد معترض واجد شرایط نمایندگی معرفی شده اند.

با این که مقامات ریاست جمهوری و مسؤولین کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند این تصمیم به منظور ختم کشمکش ها و منازعات انتخاباتی اتخاذ شده است، اما تا کنون روشن نیست که این فیصله منجر به ختم کشمکش ها خواهد شد یا نه.

XS
SM
MD
LG