لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت حامد کرزی از فیصله کمیسیون انتخابات ولسی جرگه


حمایت حامد کرزی از فیصله کمیسیون انتخابات ولسی جرگه

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات که نه تن از کاندیدان معترض را به ولسی جرگه معرفی کرده است، حمایت کرد.

احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان حامد کرزی می گوید رئیس جمهور این تغییرات را که کمیسیون مستقل انتخابات در ترکیب ولسی جرگه آورده است قابل اجرا میداند.

آقای سیامک به ادامه گفت "هر فیصله ای را که کمیسیون مستقل انتخابات کرده است باید مردم افغانستان و قوه سه گانه کشور آن را به خاطر منافع ملی بپذیرند."

کمیسیون مستقل انتخابات به روز چهارشنبه به نه تن از کاندیدان معترض که به اساس فیصله محاکم واجد شرایط شناخته شده بودند تصدیق نامه وکالت داد.

حمایت حامد کرزی از فیصله کمیسیون انتخابات ولسی جرگه
حمایت حامد کرزی از فیصله کمیسیون انتخابات ولسی جرگه

اما این وکلا به روز پنج شنبه در صحبت با خبرنگاران از حکومت خواستند تا همه ٦٢ نامزد را که از سوی محکمه اختصاصی واجد شرایط نمایندگی شناخته شده اند به ولسی جرگه معرفی کنند.

این وکلا می گویند تا زمانی که همه ٦٢ نامزد به ولسی جرگه معرفی نشوند در جمع کاندیدان معرض باقی مانده و به مبارزات شان ادامه میدهند.

دو تن از وکلایی که دیروز تصدیق نامه های شان را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردند در این مورد میگویند.

"درست است که ما به رای مردم آمدیم ولی دوستان ما با ما همکار بودند، همچنان همکار هستیم تا روز اخیر، دیروز ما فیصله کردیم که برویم سندها را بگیریم یا نه، گفتند بروید، رفتیم سندها را گرفتیم، هر روز که اینها بگویند نروید به خانه بنشینید، این کار را می کنیم، ما به خاطر چوکی پارلمان مبارزه نکرده ایم"

"اصلا هدف ما از مبارزه این نبوده که ما به پارلمان برویم، منظور ما این بوده که به نام انتخابات، انتصاب ها در افغانستان از بین برود، اگر تنها حق نه نفر ضایع می شد من به این باور هستم که هیچ تظاهرات نمی شد"

این وکلا همچنان می گویند تا زمانی که مشوره نامزدان معترض را نداشته باشند به ولسی جرگه نیز وارد نمی شوند.

حمایت حامد کرزی از فیصله کمیسیون انتخابات ولسی جرگه
حمایت حامد کرزی از فیصله کمیسیون انتخابات ولسی جرگه

در عین حال، نامزدان معترض انتخابات نیز یک بار دیگر تاکید کردند که اگر فیصله محاکم بدون کم و کاست تطبیق نشود به مسدود کردن شاهراه ها پرداخته و به مظاهرات گسترده در سراسر کشور دست خواهند زد.

این نامزدان می گویند هم اکنون در شماری از ولایات هواداران آنان برای راه اندازی مظاهرات آماده شده اند.

دو تن از این نامزدان در یک نشت خبری امروز(چهارشنبه) در کابل چنین گفتند.

"ما یک بار دیگر به مردم افغانستان میگوییم، وقتی که حکم شرعی زیر پا میشود دیگر ما پروای هیچ چیز را نداریم، شاهراه ها بسته می شود، مردم به جاده ها می برآیند، هر توانی که در وجود این شورا باشد از این توان استفاده میکند" آنچه از دست ما بیاید برای متوقف کردن ماشین حکومت دریغ نخواهیم کرد، شاهرا ها را بند میکنیم، ادارات حکومتی را تا بتوانیم مسدود میکنیم، گپ مزاح نیست، پس از عید انشاالله می بینیم"

این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات، فیصله اخیر خود را که نه تن از نامزدان معترض را به ولسی جرگه معرفی کرده است، نهایی و غیر قابل تغییر میداند.

در این حال، اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در واکنش به این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند به هیچ یک از کسانی که از سوی این کمیسیون برنده اعلام شده اند اجازه ورود به ولسی جرگه را نخواهند داد.

XS
SM
MD
LG