لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش گروه اصلاح طلبان ولسی جرگه به تصمیم کمیسیون انتخابات


واکنش گروه اصلاح طلبان ولسی جرگه به تصمیم کمیسیون انتخابات

در حالی که تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات باعث بروز کشمکش های تازه در افغانستان شده است گروه اصلاح طلبان در ولسی جرگه میگوید بخاطر جلوگیری از افزایش تنش ها پیشنهاد این گروه این است که باید به وکلای تازه معرفی شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات کرسی های دیگری در نهاد های دولتی در نظر گرفته شود.

کمیسیون مستقل انتخابات به روز یک شنبه نه تن از وکلای برحال ولسی جرگه را رد صلاحیت کرد و به عوض انان از میان نامزدان معترض انتخابات چهره های جدید را برای نمایندگی در ولسی جرگه معرفی کرد.

تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات کشمکش ها و واکنش های تازه را به بار آورده است.

کمیسیون مستقل انتخابات به روز یک شنبه نه وکیل بر حال ولسی جرگه را رد صلاحیت اعلام کرد و به عوض انان نه تن از نامزدان ولسی جرگه را معرفی کرد که جاگزین این وکلا میشوند.

اما اعضای ولسی جرگه میگویند تا هنوز معلوم نیست که کمیسیون مستقل انتخابات این فیصله را به چی اساس کرده است و آیا این فیصله با قانون اساسی مطابقت دارد یا نه.

شیرولی وردک از اعضای گروه اصلاح طلب در ولسی جرگه در این مورد گفت "شما میدانید که دلیل روشن وکلا این است که هیچ نوع تغییر را نمی پذیرند اما ما نهایت کوشش خود را میکنیم تا ببینیم که این فیصله مطابق قانون اساسی است یا نه، اگر این فیصله مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات باشد ما قبول خواهیم کرد"

شیرولی وردک همچنان میگوید پیشنهاد این گروه برای حکومت این است که برای وکلای تازه معرفی شده از سوی کمیسیون انتخابات در دیگر نهاد های دولتی کرسی های در نظر کرفته شود .

او میگوید قرار است این موضوع را با رئیس جمهور کرزی مطرح کنند.

آقای وردک گفت "هشت ماه است که این وکلا در پارلمان هستند، فکر میشود که این یک بی حرمتی و بی عزتی برای این وکلا است که دوباره به خانه های خود بروند. ما هم میخواهیم که یک کمیسیون را در داخل پارلمان تشکیل کنیم ، کسانی که کدر و علمای این وطن هستند پیش رئیس جمهور بروند و پیشنهاد بکنند که یک راه افغانی باشد. راه افغانی این است که برای برادرانی که تازه معرفی شده اند در دیگر نهاد های بلند دولتی کرسی های در نظر گرفته شود.در کمیته رؤسا این را پیشنهاد کرده ایم، فکر میکنیم که یگانه راه همین است، راه سیاسی و افغانی، این راپیشنهاد کرده ایم و فکر میکنیم که اکثریت مطلق وکلا این پشنهاد ما را قبول کردند"

در این حال ائتلاف حمایت از قانون که بخشی از اعضای ولسی جرگه را تشکیل میدهد ، این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را غیر قانونی خوانده و گفته است به کسانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تازه گی معرفی شده اند اجازه ورود به ولسی جرگه را نخواهند داد.

کمیسیون مستقل انتخابات به روز یک شنبه نام های نه تن از اعضای ولسی جرگه را که رد صلاحیت شده اند اعلام کرد و به جای انان نه تن از نامزدانی را که به اساس فیصله محکمه واجد شرایط نمایندگی شناخته شده اند معرفی نمود.

در حالی که کشمکش ها بر سر این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات ادامه دارد، فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رسانه ها یک بار دیگر تاکید کرده است که این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات نهایی است و تحت هیچ شرایطی تغییر پذیر نخواهد بود.

انتخابات ولسی جرگه سال ١٣٨٩ پس از آن به بن بست کشیده شد که این انتخابات پر از تقلب خوانده شد و بخاطر رسیده گی به این تقلبات محکمه اختصاصی رسیده گی به دوسیه های انتخابات ایجاد شد.

این محکمه با وجود افتتاح ولسی جرگه توسط حامد کرزی به بررسی هایش ادامه داد و پس از شمارش مجدد آرای انتخابات در ٣٤ ولایت ٦٢ تن از وکلای بر حال را بخاطر تقلب در انتخابات رد صلاحیت اعلام کرد و به عوض انان ٦٢ تن از نامزدان ولسی جرگه را واجد شرایط نماینده گی معرفی کرد.

اما روشن نسیت که این کشمکش بر سر نتایج انتخابات چی نتایجی را در پی دارد و به چی وسیله از میان برداشته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG