لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش افغانستان به رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی


گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان

حکومت افغانستان می‌گوید قرار است فردا درخواست حکومت افغانستان مبنی بر رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی به سازمان ملل فرستاده شود.

این درحالی است که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌گوید که از روند تطبیق مواد موافقتنامۀ صلح با حکومت افغانستان راضی نیست.

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در حدود دوماه قبل موافقتنامۀ صلح را با دولت افغانستان به امضا رسانید.

اما اکنون اعضای حزب اسلامی از روند تطبیق مواد موافقتنامۀ صلح با دولت افغانستان راضی نبوده و عتیق الله صافی، یکی از اعضای حزب اسلامی، به صدای امریکا گفت که روند تطبیق مواقتنامه به کندی به پیش می‌رود.

این در حالیست که دولت افغانستان تأکید می‌کند که روند تطبیق مواد موافقتنامه با سرعت و قوت تمام به پیش می‌رود.

اکرم خپلواک، مسؤول کمیتۀ تطبیق مواد موافقتنامۀ صلح با حزب اسلامی، به صدای امریکا گفت قرار است فردا دوشنبه، دولت افغانستان رسمأ درخواست رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی را به سازمان ملل بفرستد.

آقای خپلواک گفت "مواد این توافقنامه در ظرف یک یا دوماه تطبیق نمی‌شود. بعضی مواد این توافقنامه به زودی تطبیق می‌شود؛ اما بعضی مواد وقت و زمان می‌خواهد. کار کمیته‌های مختلف جریان دارد، به زودترین فرصت از نتایج ملموس مردم در جریان قرار می‌گیرند. روی مسأله تعزیرات تمام مواد، پروسیجر تکمیل شده و روز دوشنبه که فردا است از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخواست رسمی به ملل متحد سپرده می‌شود."

این در حالیست که عتیق‌الله صافی عضو حزب اسلامی به صدای امریکا گفت تصمیم براین بود که یک هفتۀ بعد از امضای موافقتنامۀ صلح، دولت افغانستان به سازمان ملل متحد درخواست رفع تعزیرات علیه رهبری و اعضای این حزب را بفرستد.

از سوی دیگر ظاهراً هنوز مکان مشخص نیز برای بود و باش رهبری حزب اسلامی تعیین نشده است. امین کریم، مسؤول هیأت مذاکره‌کنندۀ حزب اسلامی با دولت افغانستان، به صدای امریکا گفت که پکتیا، لوگر، لغمان و ننگرهار از ولایت‌های مورد نظری می باشد که برای بود و باش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در نظر گرفته شده است.

آقای کریم گفت "این‌ها ولایاتی استند که هیأت حزب اسلامی و دولت افغانستان محل‌های را تشخیص داده اند و از گزینه‌های اند که می‌تواند محلی برای ظاهر شدن گلبدین حکمتیار باشد."

این در حالیست که رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی، رهایی زندانیان حزب اسلامی، تعیین مکان بودوباش برای رهبری حزب اسلامی و تعیین مکان بودوباش و فراهم کردن امکانات برای مهاجرینی مربوط به این حزب از اولویت‌های مواد موافقنامۀ صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی بود که به گفتۀ اعضای حزب اسلامی در تمامی موارد کارها به کندی به پیش می‌رود.

در همین حال فیض‌الله زلاند استاد در پوهنتون کابل به صدای امریکا گفت روند صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی، یک معاملۀ سیاسی بود.

آقای زلاند افزود "از این روند برای پنهان کردن ناکامی‌های حکومت وحدت ملی، و بدست آوردن پشتیبانی و همکاری‌های جامعه جهانی در بروکسل استفاده شد. بحث صلح با حزب اسلامی یک معاملۀ سیاسی بود. اگر بحث صلح میان حکومت و حزب اسلامی ناکام شود، امیدهای که به صلح با طالبان بسته است آن هم ناکام می‌شود."

این در حالی است که به گفتۀ آگاهان دولت افغانستان در یک‌ونیم دهۀ اخیر تلاش‌های گسترده یی را برای کشاندن گروه‌های مخالف مسلح‌ به گفتگوهای صلح به پیش می برد؛ اما نخستین موفقیت دولت افغانستان پس از دوسال ازایجاد حکومت وحدت ملی، و پس از چندین سال، صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود.

XS
SM
MD
LG