لینک های دسترسی

Breaking News

ساحات بیشتر افغانستان در ۲۰۱۶ واکسین پولیو دریافت کردند


میوند مسوول برنامه محو پولیو درافغانستان به صدای امریکا گفت که درسال ۲۰۱۶ گردش ویروس پولیو در یک فیصد از ولسوالی ها درافغانستان وجود داشته است.

میوند افزود که در این سال در ۱۲ ماه به طور مسلسل هیچ ویروسی از محیط تجرید نشده است و افزود که قبلا نمونه های که از محیط گرفته می شد زیادتر از سه ماه هیچ وقت منفی نبوده اما درسال جاری تا حال همه این نمونه ها به صورت مسلسل منفی بوده است.

مسوول برنامه محو پولیو در افغانستان می گوید "۹۹درصد کشور در سال ۲۰۱۶ هیچ گردش ویروس پولیو را نداشت فقط در یک فیصد ولسوالی های کشور گردش ویروس پولیو وجود دارد و ۹۹ فیصد ولسوالی های کشور در سال ۲۰۱۶ هیچ واقعه پولیو را گزارش نداده اند."

میوند میگوید که در سال ۲۰۱۶ پوشش برنامه پولیو در افغانستان با وجود مشکلات وبی امنی وادامه درگیری ها دربرخی از مناطق باز هم موفق بوده است. او می گوید "به مراتب موفق تر بوده و در سال ۲۰۱۷ بیشتر موفق تر می شود."

او افزود که درآخرین کمپاین فرعی پولیو درسال جاری که چند روز قبل به راه انداخته شده بود فقط در حدود ۱۵۰ هزار طفل از پوشش واکسین پولیو باز ماندند وکمپاینر ها درمناطقی که قبلا نمیتوانستند بروند،رفتند واطفال را واکسین نمودند.

مسوول برنامه محو پولیو از والدین می خواهد که برای محو کامل ویروس پولیو با کمپاینران بخش پولیو همکاری بیشتر نمایند تا دیگر هیچ طفلی در افغانستان مصاب به پولیو نگردد.

یک تن از والدین نیز از مردم میخواهد که اطفال خود را واکسین نمایند تا از مبتلا شدن به پولیو نجات یابند. او می گوید "والدین، اطفال خود را زمانی که کمپاینرها به پشت دروازه ها می آیند واکسین کنند تا فلج نشوند."

پولیو مرضی است که در حال حاضر ویروس آن فقط در سه کشور افغانستان، پاکستان و نایجریا وجود دارد و هر سال شماری از اطفال دراین سه کشور قربانی مرض پولیو می گردند.

XS
SM
MD
LG