لینک های دسترسی

شدت خشونت ها و انتقال مسولیت امنیتی به افغانها


انتقال کامل مسولیت امنیتی بر دوش قوای افغان یک نقطه عطف در طولانی ترین و پر مصرف ترین جنگ ایالات متحده امریکا میباشد.
انتظار می رود حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان به زودی اعلان نماید که نیروهای نوپای کشورش رهبری مسولیتهای امنیتی را کشور بدست خواهد گرفت.

این سوال در ذهن همه خطور کرده که ایا نیروی افغان که شش سال قبل تعداد شان کمتر از ۴٠ هزار مرد و زن بود و حال به حدود ٣٥٢ هزار رسیده، اماده گرفتن مسئولیت برای مبارزه با شورش هستند که پس از حدود دوازده سال جنگ هنوز هم با قوت تمام باقی مانده است .

با وجود شور و شوق از مقامات در پذیرش مسئولیت های امنیتی، ازمونهای نیز بطور گسترده درجلوه اردوی افغانستان در بخش تجهیزات و پشتیبانی هوایی وجود دارد است. جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میگوید بلی با انچه در دسترس دارند قادر به انجام وظیفه شان هستند. اما هنوز هم به ازمونهای مواجه اند و یکی از بزرگیترین ازمون شان نیروی هوایی است.

نیروهای افغان در حالی مسولیت های امنیتی را بدوش میگیرند که خشونت در مقایسه با دوزاده سال گذشته در بلند ترین سطح قرار دارد که بسیاری از افغان ها نگران اند که ممکن مرحله انتقال قبل از وقت باشد. عبدالقدوس یک دکاندار میگوید مردم از نیروهای خارجی شکایت دارند زیرا زمانی که آنها گزمه میکنند خانه های مردم را تلاشی میکنند این امر مردم را ناراحت میسازد اما با نیروهای امنیت ملی مردم ناراحت نمی شوند زیرا آنها به زبان مردم میفهمند با اجرای عملیات آنها خوشحال هستند و با انها همکاری میکنند.

نیروهای امنیتی افغان منطقه را حفظ خواهند کرد،واز آنها راضی میباشند زیرا آنها افغان اند انها میتوانند مردم را درک کنند و لهذا به اعتماد می کنند.
XS
SM
MD
LG