لینک های دسترسی

دستگیری دو قاچاقبر شبکه بین المللی مواد مخدر


معینیت مبارزه با مواد مخدر میگوید سطح کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان الی ده در صد کاهش داشته است. در همین حال وزارت داخله از بازداشت دو قاچاقبر بزرگ مواد مخدر که در فهرست سیاه این وزارت قرارد دارد خبر می دهد.

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان از بازداشت دو قاچاقبر بزرگ بین الملی خبر داده که ده ها تن مواد مخدر را از افغانستان به بیرون از مرزهای این کشور قاچاق کرده اند.

وزارت داخله افغانستان می گوید این اشخاص در فهرست ۱۰ قاچاقبر بزرگ بین المللی و منطقوی قراردارند که حکومت درصدد گرفتاری آنان است.

این دو قاچاقبر که حاجی لونگ و حاجی عبدالقیوم نام دارند از ولایات ننگرهار و هلمند بازداشت شده اند.

باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری در کابل در این مورد گفت: "از جمله ده نفر قاچاقبر بزرگ لست سیاه ما پارسال ۸ نفر را دست گیر کردیم، امروز از لست ده نفری که ترتیب شده در سال ۱۳۹۲ ما تلاش کردیم که ۲ نفر آن را تا به حال دست گیر بکنیم."

معین مبارزه با مواد مخدر همچنان می گوید لغو یک قطعه هشتصد نفری که در بخش محو کشت کوکنار در سطح افغانستان کار می کرد باعث شده که سطح محو کشت کوکنار در سال جاری تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

او می گوید هشت هزار و هشتصد و پنج هکتار زمین در سال جاری از وجود کوکنار پاکسازی شده که در مقایسه با سال گذشته ده در صد کاهش را نشان می دهد.

اما آقای احمدی گفت این موضوع تا اکنون از سوی منابع مسوول تایید نشده است.

معین مبارزه با مواد مخدر همچنان می گوید ظرفیت پولیس مبارزه با مواد مخدر متناسب با چالش های که در این عرصه وجود دارد نیست.

به گفته او این مساله می تواند پس از سال ۲۰۱۴ چالش های جدی را به همراه داشته باشد.

"بعد از سال ۲۰۱۴ چالش های جدی فراروی ما قراردارد، البته ظرفیت های موجود پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان متناسب با چالش و تهدید مواد مخدر در سطح کشور نیست، ما یک قطعه ۸۲۱ نفری محو کشت را در سطح کشور داشتیم که متاسفانه لغو شد و این صلاحیت به والیان محترم انتقال یافت و این سبب شد که ما بازگشت داشته باشیم."
عدم اراده جدی دولت

در همین حال، تحلیلگران افغان می گویند عدم اراده جدی دولت برای گرفتاری قاچاقبران و از بین بردن مزاریع کوکنار و همچنان عدم توجه جدی دولت و جامعه جهانی به مشکل مواد مخدر در افغانستان باعث شده که با وجود مصرف پول های هنگفت در عرصه مبارزه با مواد مخدر این چالش همچنان به شدت خود باقی بماند.

سید اعظم اقبال از تحلیل گران افغان در این مورد می گوید: "فکر نکنم که مواد مخدر اولویت اولی بوده باشد که جلوگیری شود بخاطریکه امنیت در افغانستان دارای اولویت بیشتر می باشد چون توجه زیاد برای تامین امنیت بوده مخدر و سایر مشکلات در قدم های بعدی آمده است."

در این حال معین مبارزه با مواد مخدر گفت ۹۲ درصد کشت و تولید کوکنار در مناطق نا امن افغانستان در جنوب غرب و در مناطق تحت کنترول طالبان و شبکه های تروریستی صورت گرفته است.

معین وزارت داخله می گوید قاچاقبران در نا امن ساختن افغانستان نقش عمده دارند و همچنان با استفاده از نا امنی های که در مناطق سرحدی در جنوبغرب و جنوبشرق وجود دارد به فعایت های خود ادامه می دهند.

معین مبارزه با مواد مخدر همچنان تایید می کند که بعضی از اراکین دولتی و حتی پولیس از باند های مافیایی و قاچاق بران مواد مخدر حمایت می کنند و وزارت داخله توانسته حتی به سطح جنرالان افرادی را که از قاچاق بران به نحوی حمایت می کند، دستگیر کند.
XS
SM
MD
LG