لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ها از بابت رشد نفوس در افغانستان


فیصدی مردان در افغانستان، اندکی بیش از فیصدی زنان است

ادارۀ احصائیه مرکزی افغانستان میگوید میزان رشد نفوس این کشور، اکنون %۲،۰۳ است و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، تا بیست سال آینده، نفوس افغانستان به بیش از ۴۳ میلیون نفر و تا پنجاه سال دیگر، به ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید.

حسیب الله موحد، معاون ادارۀ احصائیه مرکزی افغانستان، به روز دوشنبه که مصادف با روز جهانی نفوس بود، میزان رشد نفوس افغانستان را "سرسام آور" توصیف کرد و از این بابت اظهار نگرانی نمود. آقای موحد گفت که اگر قرار باشد رشد نفوس افغانستان در همین میزان ادامه پیدا کند، لازم می افتد که رشد اقتصادی کشور "بالاتر از شش فیصد باشد تا بتواند این رشد سرسام آور نفوس را تکافو کند".

بر بنیاد آمار ارایه شده، نفوس افغانستان در حال حاضر ۲۹۱۵۷۱۰۰ نفر تخمین شده است. بیش از %۵۱ این نفوس را مردان، و بیش از %۴۸ درصد را زنان تشکیل میدهند.

نمایندگی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در حال حاضر، %۶۳ نفوس افغانستان، جوان بوده و سنین %۴۷،۵ نفوس، کمتر از پانزده سال می باشد که این خود، مایۀ نگرانی را تشکیل میدهد. همچنان گفته شده که %۴۵ نفوس افغانستان یا در نهاد های آموزشی و تحصیلی سرگرم آموزش اند، و یا هم از این نهاد ها فارغ شده اند.

فیصدی اناث و ذکور در نفوس افغانستان
فیصدی اناث و ذکور در نفوس افغانستان

سرمایه گذاری بالای دختران

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هر سال یک موضوع جداگانه مربوط به نفوس جهان را انتخاب کرده و بر آن تمرکز میکند. امسال، روز جهانی نفوس، با تمرکز بر حمایت از حقوق دختران تجلیل میگردد. شعار آن نیز، "سرمایه گذاری بالای دختران" تعیین شده است.

بر بنیاد آمار، هم اکنون حدود %۴۸،۷ نفوس افغانستان را اناث تشکیل میدهد. زنان و دختران در افغانستان، با تهدید های اجتماعی و اقتصادی روبرو اند.

ادارۀ احصائیه مرکزی افغانستان میگوید که %۲۰ دختران افغان، پیش از سن ۱۶ سالگی ازدواج میکنند. حسیب الله موحد معاون ادارۀ احصائیه مرکزی میگوید ازدواج های زودهنگام، "هم برای صحت دختران تهدید جدی است، هم از لحاظ تحصیلی باعث میگردد تا آنها نتوانند تحصیل کنند، و هم جلو کار کردن آنان را گرفته و باعث میشود که در رشد اقتصاد مشارکت نداشته باشند".

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، سرمایه گذاری روی آموزش دختران را یگانه راه جلوگیری از افزایش نفوس می داند. بانت اند، نمایندۀ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید: "ما باید به رشد نفوس نگاه نکنیم، ما باید به سرمایه گذاری بر نفوس توجه کنیم. اگر دختران به مکتب بروند و جلو ازدواج های زودهنگام گرفته شود، نفوس بیشتر نخواهد شد، زیرا دختران تعلیم یافته و زنانی که کار میکنند، أطفال زیاد به دنیا نمی آورند."

در حال حاضر هر زن در أفغانستان به طور اوسط، پنج کودک به دنیا میارد.

XS
SM
MD
LG