لینک های دسترسی

Breaking News

عصری سازی سیستم تادیات در شرکت برق افغانستان


شرکت برق افغانستان برنامۀ جدیدی را به همکاری اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی (USAID) انکشافی ایالات متحده امریکا و شرکت اتصالات راه اندازی کرده است که از طریق آن شرکت برق می توانند صورت حساب مصرف برق را از طریق تلیفون های موبایل دریافت و پرداخت کنند.

این برنامه برای نخستین بار در افغانستان – که هشتاد در صد شهروندان آن به تلیفون های موبایل دسترسی دارند – راه اندازی می شود.

چارلز دریلنگ، رییس اجرایوی بخش اقتصادی و زیربنایی اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی در مراسم معرفی این پروژه گفت که این برنامه می تواند تغییرات بنیادی را در زندگی مردم افغانستان به میان آورد.

مسوولین شرکت اتصالات و شرکت برق افغانستان می گویند که این برنامه نخست به گونۀ آزمایشی در مکروریان ها تطبیق خواهد شد.

میرویس عالمی، رییس بخش تجارتی شرکت برق می گوید که اگر مرحلۀ آزمایشی این برنامه موفق به در آمد، سایر متصدیات تلیفون های موبایل نیز در آن شریک شده و پروژۀ یاد شده در سرتاسر افغانستان گسترش خواهد یافت.

داکتر علی اصغر زاده، رییس تجارتی شرکت اتصالات می گوید که مشتریان شرکت مخابراتی اتصالات می توانند پس از ثبت نام در آن شرکت محصول مصرف برق شان را تحویل دهند.

در حال حاضر مشترکین شرکت برق افغانستان محصول مصارف برق شان را از طریق نمایندگی های برخی بانک های خصوصی و یا دولتی پرداخت می کنند.

XS
SM
MD
LG