لینک های دسترسی

Breaking News

اعتصاب غذایی زندانیان پلچرخی پایان یافت


مقامات می گویند خواست عمدۀ زندانیان انتقال شان به ولایت‌های مربوطۀ شان بود

رئیس عمومی محابس و توقیف‌خانه های وزارت داخلۀ افغانستان، می‌گوید اعتصاب زندانیان پلچرخی کابل، امروز جمعه، پایان یافته است.

عبدالحلیم کوهستانی، رئیس عمومی محابس و توقیف‌خانه های وزار داخلۀ افغانستان، در صحبت با صدای امریکا گفت، با زندانیان اعتصاب کننده، تعدادی از څارنوالان و مقام‌های محبس صحبت کردند؛ اما به گفتۀ وی خواست‌های اعتصاب کنندگان غیرقانونی بود.

به گفتۀ آقای کوهستانی، پس از جداسازی محرکین اصلی از جمع دیگر زندانیان، اعتصاب غذایی پایان یافت.

آقای کوهستانی گفت "تعدادی محدودی از محبوسین که جرایم بلند یا حبس‌های بلند مواد مخدر را دارند و در ضمن متهم به جرایم تروریستی هم اند، اینها دست به یک شورش و تحریک برخی از محبوسین در داخل محبس زدند و یک تعداد را نمی‌گذاشتند که نان بخورند، محبوسین را اذیت می‎کردند و خواست‌های بسیار فراقانونی داشتند."

شش روز قبل شماری از زندانیان محبس پلچرخی، دست به اعتصاب غذایی زدند و خواستار لغو فرمان رئیس جمهور غنی و شامل شدن به فرمان‌های عفو و تخفیف شدند.

به گفتۀ مقامات خواست عمدۀ زندانیان انتقال شان به ولایت‌های مربوطۀ شان بود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، اخیرأ فرمانی را صادر کرده است که بر بنیاد آن باید مجرمان مواد مخدر و اعضای گروه‌های تروریستی در کابل محاکمه شوند و مدت حبس شان را در کابل بگذرانند. هم‌چنان این زندانیان از فرمان‌های عفو و تخفیف جزا، مستفید نمی‎شوند.

آقای کوهستانی تأکید کرد که متهمان و مجرمان مواد مخدر و عضو گروه‎های تروریستی باید بخاطر گذشتاندن پروسۀ قانونی و حفظ امنیت شان در محبس کابل نگهداری شوند.

آقای کوهستانی، گفت "مرکز عدلی و قضایی، توقیف خانه و محبس جرایم مواد مخدر در مرکز است و این مسأله یک پروسۀ خاص دارد. کسانی که بالاتر از یک کیلوگرام مواد مخدر دستگیر می‌شوند باید در همین مرکز عدلی و قضایی تحقیق بدهند و باید در همین توقیف خانه و محبس نگهداری شوند یعنی مکان بود و باش و همه چیز اینها جدا است".

در همین حال محمد هاشم الکوزی، رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشرانو جرگه افغانستان در صحبت با صدای امریکا، پایان یافتن اعتصاب زندانیان را رد کرد.

آقای الکوزی، گفت، به قول زندانیان اعتصاب کننده، وضعیت صحی تعدادی از اعتصاب کنندگان مناسب نیست.

آقای الکوزی گفت "ما بالای حکومت مرکزی به ویژه رئیس جمهور صدا می‎کنیم که دوباره برای فرستادن آنان به ولایت‌‎های مربوطۀ شان فرمان بدهند و فرمان‌های تخفیف شامل حال آنان نیز شوند."

پیش از این بالای محبس‌های محلی ولایات کندز، کندهار و غزنی افغانستان پس از آنکه اعضای گروه‎های مخالف مسلح یا مجرمان بزرگ در آن زندانی شدند، حمله مسلحانه صورت گرفته و زندانیان رها شدند.

زندان پلچرخی کابل، یکی از مهمترین زندان‎های افغانستان گفته می‌شود. این زندان در سال ١٩٧٣ تأسیس شد.

به دلیل ملحوظات امنیتی تعداد دقیق زندانیان این زندان روشن نیست؛ اما گفته می‎شود که در این زندان بیش از هفت هزار مجرم در حبس اند.

XS
SM
MD
LG