لینک های دسترسی

Breaking News

بر پرواز های شرکت هوایی صافی، ممنوعیت وضع شد


صافی ایرویز، یکی از شرکت های بزرگ خصوصی در سکتور هوانوردی افغانستان شمرده میشود

ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی با نشر خبرنامه ای گفته است که بر اساس تصمیم وزارت مالیه، فعالیت شرکت هوایی صافی ایرویز تعلیق میگردد.

در این خبرنامه آمده است که شرکت صافی ایرویز، قرضه ها و باقی داری های مالیاتی اش را کامل نپرداخته است.

به اساس مکتوب ارسالی وزارت مالیۀ افغانستان به ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی، شرکت هوایی صافی افزون بر باقیداری از عواید غیرمالیاتی که به سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۳ برمیگردد، مبلغ بیش از یک میلیارد افغانی مقروض بوده و با آن که چندین مکتوب استحضاریه به آن شرکت ارسال شده، اما اقدام به تصفیۀ آن ننموده است.

در خبرنامۀ ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان آمده است که با در نظرداشت هشدار ها و فیصلۀ قبلی، فعالیت های شرکت هوایی صافی، در سکتور داخلی سر از روز سه شنبه شانزدهم سنبله، و در سکتور خارجی سر از روز پنجشنبه هجدهم سنبله متوقف میگردد.

همچنان به شرکت هوایی صافی هشدار داده شده که تا حل و فصل این مسئله، از فروش و پیش فروش تکت ها، خودداری ورزد.

شرکت هوایی صافی تا کنون در رابطه با این اقدام ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی، واکنشی نشان نداده است.

XS
SM
MD
LG