لینک های دسترسی

Breaking News

اشتراک افغانستان در اجلاس "سارک" در هند


اشتراک افغانستان در اجلاس "سارک" در هند

افغانستان در اجلاس اتحاديه همکاری های منطقه ای جنوب آسيا (سارک)، به عنوان هشتمين عضو، به اين گروه اقتصادی پیوست.

اجلاس سارک مشکلات زنان را در منطقه مورد بحث قرار میدهد که همین اکنون در شهر گواه هند جریان دارد.

درهمین حال، پژوهش تازۀ " گروه تحقیق ودفاع ازحقوق بشر" که یک نهاد مدنی حامی حقوق بشر درافغانستان می باشد دریافته است که مشکلات عمده یی فرا روی مشارکت سیاسی زنان وجود دارد.

گروه تحقیق ودفاع از حقوق بشر در پژوهش خود دریافته است که عدم اراده سیاسی دولت فعلی افغانستان برای بهبود وضعیت زنان، نفوذ افراطیون مذهبی از از موانع عمده در مشارکت سیاسی زنان و اخراج تدریجی آنان از روند تصمیم گیری ها می باشد.

خانم دکتر عالمه، یک عضو نهاد مدنی موسوم به "کمپین 50 % وکمیته مشارکت سیاسی زنان می گوید:" زنان در شرایط حاضر در عرصه تصمیم گیری نقشی ندارند و این بی ثباتی اوضاع و بی عدالتی در افغانستان را تقویت می کند."

گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر افغانستان پژوهش خود درمورد مشارکت سیاسی زنان را در ولایات کابل، بامیان، ننگرهار با سه دسته از زنان مصاحبه هایی انجام دادند و چالش های آنها را جویا شدند.

نصرت عصمتی، معاون این نهاد مدنی حامی حقوق بشر گفت در پژوهش این گروه مصاحبه هایی زنان فعال اجتماعی سیاسی، علمای دینی و مامورین حکومتی صحبت شده است.

خانم داکتر عالمه توجه حکومت به مشارکت زنان را کافی نمی داند و می گوید زنان در بخش های عدلی، و نهادهای قانون گذاری و اجرایوی سهم کمرنگی دارند.

این عضو کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مشکلات سهم گیری زنان در روند انتخابات اخیر اشاره می کند و می گوید زنان کاندید با مشکلاتی مثل ناامنی، تهدید وارعاب مواجه بودند.

XS
SM
MD
LG