لینک های دسترسی

Breaking News

اولویت های کلیدی حکومت افغانستان در شورای امنیت ملل متحد


در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، زلمی رسول وزیر خارجۀ افغانستان گفت که مبارزه با فساد، تقویت حکومتداری و تحکیم حاکمیت قانون از اولویت های کلیدی برای حکومت افغانستان باقی خواهد ماند.

در نشست شورای امنیت که روی اوضاع افغانستان اختصاص یافته بود، ین کوبیش، نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که بسیاری از مردم عام و کارمندان دولتی افغان شرایط امنیتی آسیب پذیر و شکنندی را تجربه می کنند و هر روز زندگی افراد قربانی می گردد.

آقای کوبیش گفت که آیندۀ افغانستان به انتخابات برنامه ریزی شدۀ سال 2014 وابستگی دارد.

انجام رای دهی با اعتبار برای ایجاد یک رهبری جدید در افغانستان برای اتحاد ملی، مشروعیت و همچنان بخش مهمی ازحمایت بین المللی محسوب می شود.

داکتر زلمی رسول وزیر خارجۀ افغانستان در این نشست گفت که افغانستان قرار است تا سال 2014، 75 در صد مسئولیت امنیتی را خود در دست گیرد. این کشور از جامعۀ جهانی انتظار دارد تا تعهدات خود را در قبال تمویل بودجۀ اصلی آن کشور برای برنامه های اولویت های ملی افغانستان ایفا نمایند.

زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان
زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان
او گفت که مبارزه با فساد، تقویت حکومتداری و تحکیم حاکمیت قانون از اولویت های کلیدی برای حکومت افغانستان باقی خواهد ماند.

وزیر خارجۀ افغانستان دو سال آیندۀ انتقال مسئولیت های امنیتی و سیاسی را برای صلح در آیندۀ حیاتی خواند. او گفت که تلاش ها به منظور ادغام آنعده افرادیکه به صلح تمایل داشته، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و علایق خود را با گروه های دهشت افگن قطع کنند، ادامه دارد.

آقای رسول گفت که "حکم جدید کمیتۀ تحریم طالبان نیاز دارد تا اهمیت روند صلح و مصالحه به رهبری افغانها را درک شود. تا تحریم ها بر طالبان مسئولانه تر و انعطاف پذیرتر بوده و به شیوۀ موثر تری پیاده شوند."

زلمی رسول حملات راکتی فرا مرزی پاکستان را بر ولایت کنر نگرانی شدید حکومتش خوانده و گفت که این امر باعث ایجاد انزجار و قهر افغانها شده است. او خواهان توقف فوری این حملات شد.

او گفت: "ناکامی در توقف این حملات به وضاحت روابط میان دو کشور همسایه را خدشه دار ساخته و عواقب منفی را در قبال همکاری های دوجانبۀ در امور صلح، امنیت و انکشاف اقتصادی میان دو کشور و منطقه به بار خواهد آورد."

وزیر خارجۀ افغانستان گفت که کشورش به انجام یک انتخابات شفاف عاری از هر گونه مداخله متعهد می باشد.

او نگرانی حکومت افغانستان را در افزایش رقم تلفات غیر نظامیان که بیشتر عامل آن شورشیان می باشند ابراز داشت. اما افزود که تعدادی از غیر نظامیان در حملات و درگیری های نیرو های خارجی نیز جان می دهند.

ین کوبیش گفت که موفقیت انتقال مسئولیت های محابس به صورت وسیعی به این موضوع ارتباط می گیرد که هر گونه شیوۀ توقیف بدون اتهام باید بر اساس احترام به حقوق بشر و مطابق به معیارات محکمۀ عادلانه و عاری از شکنجه باشد.

در این نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوۀ تجدید و تصریح تعهدات کشورهایشان در قبال همکاری های آینده با افغانستان، روی حکومت داری شفاف، مبارزه با فساد اداری، تامین امنیت و حقوق زنان و اطفال نیز تاکید ورزیدند.

سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت که حفاظت ازغیر نظامیان در مرکز ستراتیژی نیرو های ائتلاف قرار دارد. اما علاوه کرد که تحفظ زندگی عساکر ائتلاف در افغانستان و سایر نقاط جهان نیز در اولویت کاری آنان قرار دارد.

او گفت: "حملات سبز بر آبی، در این هفته به ویژه برجسته بوده است. امنیت عساکر ما در هر جایی که باشند همچنان در اولویت های ما باقی می ماند. اما این حملات هیچگونه تغییری را در تعهدات ایساف پیرامون فعالیت های آموزشی، مشوره دهی و همکاری با همتای های افغان مان ایجاد نخواهد کرد."

سوزان رایس، نمایندۀ دایمی ایالات متحده در ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از حملات سبز بر آبی گفت تلاش خواهند کرد تا این حملات را متوقف سازند.

سوزان رایس نمایندۀ دایمی ایالات متحده در ملل متحد
سوزان رایس نمایندۀ دایمی ایالات متحده در ملل متحد
خانم رایس گفت: "این حملات دلایل مختلف دارد. اما ما با حکومت افغانستان از نزدیک کار خواهیم کرد تا اقدامات گستردۀ را در جلوگیری این حملات اتخاذ کنیم. نمی گذاریم و نخواهیم گذاشت تا این حملات تلاش های جامعۀ جهانی را که جهت تقویت نیرو های امنیتی افغان و در رهبری قرار دادن آنان انجام می شود، تحت شعاع قرار دهد."

او گفت که ما میدانیم که افغانستان نه تنها به یک نیروی امنیتی توانا یی نیاز دارد بلکه دسترسی مردم افغانستان به فرصت های اقتصادی و باور مندی آنان به اینکه حکومت افغانستان نیازمندی های شانرا برآورده ساخته می تواند نیز نیاز مبرم آن کشور می باشد.

سوزان رایس گفت: "تعهدات مجموعی جامعۀ جهانی به افغانستان مبلغ 16 میلیارد دالرکمک اقتصادی تا سال 2015 می باشد که بنا به تخمین بانک جهانی مبنی بر نیازمندی افغانستان می باشد تا با ایجاد سکتور های خصوصی در دهۀ انتقال، بیشتر روی تجارت اتکا صورت گیرد تا کمک."

زلمی رسول وزیر خارجۀ افغانستان به نمایندگی از حکومت افغانستان نشر فلم توهین آمیز به اسلام را تقبیح کرد اما گفت که ایشان برخلاف هر گونه خشونت ناشی از این مظاهرات مخصوصاً علیه نماینده های دپلوماتیک در هر نقطۀ از جهان می باشند.
XS
SM
MD
LG