لینک های دسترسی

Breaking News

بلند رفتن نرخ گاز در افغانستان


بلند رفتن نرخ گاز در افغانستان

در اکثر گاز فروشی های شهر گاز وجود نداشت و اگر پیدا هم می شد یک کیلوی آن تا نود الی نود پنچ افغانی به فروش می رسید.

به گفته شماری از باشند گان شهر کابل آنان در روز های اخیر یک کیلوگاز مایع را از نزد پرچون فروش ها تا حدود 120تا 130 افغانی هم خریداری کرده اند.

اکثر خانواده ها در شهر های بزرگ افغانستان در کنار بخت و پز، برای گرم گردن منازل در فصل زمستان نیز از گاز مایع استفاده می کنند.

بلند رفتن نرخ مواد سوخت به ویژه گاز در کنار ایجاد مشکلات برای خانواده ها، کسبه کاران عرصه های مختلف را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته است.

یکی از نانوایان شهر کابل به صدای امریکا گفت که افزایش قیمت گاز سبب بلند رفتن نرخ نان نیز خواهد شد، او می گوید که اگر در نرخ گاز کاهش به عمل نیاید، وی ناگذیر نانوایی اش را مسدود خواهد ساخت.

در این حال خان جان الکوزی، معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان مداخله دولت در بازار، مشکلات انتقالات گاز از کشور های ترکمنستان ، قزاقستان و پاکستان را از عوامل عمدۀ بلند رفتن نرخ گاز در افغانستان عنوان کرد.

آقای الکوزی همچنان می گوید که تاجران تصمیم گرفته اند تا زمانی که دولت از مداخله در بازار خود داری نکند دیگر گاز وارد نکنند.

او می گوید با بند شدن راه انتقالاتی میان افغانستان و پاکستان قوت های ناتو و آیساف نیز از طریق راه های تجارتی شمال مواد سوخت مورد ضرورت خود را وارد می کنند که این نیز باعث بلند رفتن قیمت ها شده است.

آقای الکوزی حل این مشکل را مسوولیت دولت عنوان کرد.

در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که نرخ یک کیلوگاز مایع برای سکتور خصوصی ۶۹ افغانی تعیین شده است اما نرخ یک کیلوگاز برای گازاستیشن های دولتی ۵۹ افغانی تعیین شده است.

وحید غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که قرار است حکومت ، ده هزار تن گاز مایع را خریداری و به زودی وارد بازار کند.

معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گوید که به منظور یافتن راه حل برای این مشکل تاجران افغان به روز شنبه با مقامات دولتی صحبت خواهند کرد.

ولی به باور کارشناسان، تا زمانی که دولت ذخایر ستراتیژیک را نسازد، این مشکل به صورت دایمی راه حل نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG