لینک های دسترسی

Breaking News

نسل پس از جهاد رهبری شورای صلح را بگیرد - جوانان


شماری از اشتراک کنندگان کانگرس ملی جوانان در کابل،‌ خواهان ایجاد تغییرات در ساختار شورای عالی صلح و تثبیت نقش جوانان برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان شدند. آنان میگویند که در هر دو طرف جنگ افغانستان، جوانان با همدیگر درگیر هستند و اکنون، زمان آن فرا رسیده است که به توانایی های جوانان در تامین صلح و امنیت نیز اعتماد شود.

دو صد جوان از ۳۴ ولایت، نتایج گفتمان های صلح را با همدگر شریک می سازند. فشرده این گفتمان ها که سه سال طول کشید، نشان می دهد که بیکاری و بیسوادی، بی اعتمادی ها را نسبت به دولت افزایش داده و صف مخالفان طالبان را پر از جوانان ساخته است. این جوانان به ابتکار دفتر میدیوتیک افغانستان، گردهم آورده شده اند.

از دستکم ۴۰ سالی که آتش جنـگ در افغانستان زبانه میکشد، جوانان اصلی ترین نیروی جنگی طرف های درگیر بوده اند. اما حال تاکید بر اعتماد به نقش این جوانان در تامین صلح و امنیت است.

عبدالقادر ځاځی، منشی ولسی جرگه، میگوید او به این باور است که جوانان از هردو سو، میتوانند یکدیگر را قناعت دهند، اما "تیکه داران قومی" که سلاح بر دوش دارند، جوانان را قناعت داده نمیتوانند.

احمد فولاد که از کندز به کابل آمده است، به حاشیه رانده شدن جوانان را عامل بی ثباتی کندز می داند. عده یی هم گسترش دیدگاه های تندروانه و حضور محافظه کاران را در قدرت، از عوامل بی ثباتی و عدم تامین صلح در افغانستان می دانند.

آمار نشان می دهد که در بیش از ده سال اخیر، دو صد میلیون دالر برای کشانیدن طالبان به گفتگو های صلح مصرف شده است ـ پول هایی که به گفتۀ اعضای کانگرس ملی جوانان، هدر رفته اند و حـال به جز سهیم ساختن جوانان برای پایان بخشیدن به چهار دهه جنگ و خشونت در أفغانستان، گزینۀ دیگری باقی نمانده است.

XS
SM
MD
LG