لینک های دسترسی

Breaking News

تصمیم جدید حکومت افغانستان برای انسجام سفر هیئت های خارجی و افغان


رفیع فردوس، مسئول اطلاعات و روابط عامه اداره امور و شورای وزیران
حکومت افغانستان مقررات جدیدی را برای تنظیم سفر هیئت های خارجی به افغانستان و همچنان سفر مقام های افغان به خارج تدوین کرده است.

رفیع فردوس سخنگو و مسئول اطلاعات و روابط عامه اداره امور و شورای وزیران به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این مقرره بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان به خاطر هماهنگی و انسجام در رفت و آمد هیئت های حکومتی به خارج و هیئت های خارجی به افغانستان وضع شده است.

آقای فردوس می گوید که از این پس تمام سفر های هیئت های خارجی و افغان بر اساس این مقررۀ 19 ماده یی انجام خواهد شد.

او می افزاید که سفر های همه مقام های بلند رتبه افغان به شمول دپلومات ها، وزیران، معین ها، والیان، افسران و منسوبین قوای مسلح افغانستان و حتا روسایی که رتبه دوم اند بر اساس این مقرره انجام خواهد شد، که قرار است تا یک ماه دیگر به اجرا گزاشته می شود.

استقبال مشروط

از این فیصله حکومت افغانستان، شماری از کارشناسان مسایل حقوقی و اعضای شورای ملی افغانستان نیز استقبال می کنند.

برخی اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان نیز از این تصمیم حکومت استقبال می کنند، اما می گویند که مفاد این مقرره در گرو تطبیق درست آن می باشد.

اما جعفر مهدوی، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان می گوید که اگر این تصمیم به مشورۀ شورای ملی به ویژه کمیسیون مربوطۀ ولسی جرگه گرفته می شد، شاید با دقت و غور بیشتر و با صرف هزینه های کمتر تهیه می شد.

سید احمد نجیب محمود، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل این اقدام حکومت را در مطابقت با قوانین نافذ در افغانستان دانسته می گوید که این امر گام مهمی برای تحکیم حاکمیت ملی آن کشور به شمار می رود.

آقای محمود می گوید که مهم است تا حکومت افغانستان از تمام سفر های شهروندان خارجی و افغان که به خاطر سرمایه گذاری، دید و بازدید ها از مراکز مدنی یا دفاتر حقوق بشری رفت و آمد می کنند، آگاه باشد.

بر اساس معلومات سخنگوی دارالانشای شورای وزیران تا کنون هیچ طرزالعمل مشخصی برای تنظیم رفت و آمد هیئت های افغان به خارج از کشور و یا سفر های نماینده های خارجی به افغانستان وجود نداشت.
XS
SM
MD
LG