لینک های دسترسی

Breaking News

توزیع کمک های زمستانی به نیازمندان در افغانستان


کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهدگان یا UNHCR می گوید که آن اداره در نظر دارد تا برای چهل هزار خانواده افغان در سراسر افغانستان مساعدت های زمستانی را توزیع کند.

نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان گفت این کمک ها عمدتاً برای بی جا شدگان داخلی و مهاجرین برگشت کننده از پاکستان و ایران در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز یک شنبه هنگام توزیع بخشی از این کمک ها به بی جا شدگان داخلی چهار راهی قنبر در کابل گفت تا کنون به ۲۲ هزار نفر در کابل از مساعدت های زمستانی را توزیع کرده اند واین روند همچنان ادامه دارد.

آقای فرهاد ادامه داد که در حال حاضر در شهر کابل در ۵۵ منطقه تقریباً ۳۱ هزار افغان در چنین حالت زندگی می کنند. او افزود که شال، کمپل، لباس های زمستانی و برخی لوازم ضروری دیگر شامل این مساعدت ها است.

شمس الله خان یکی از بیجا شدگان از دریافت این کمک ها ابراز خرسندی کرد، اما گفت که مساعدت های کنونی در مقایسه با مشکلات بیجا شدگان بسیار ناچیز است."خانه شان آباد، تشکر میکنیم، اما این فایده زیادی برای ما ندارد، کم است، حالت ما را ببینید، دراین هوایی سرد با این حالت شب را روز میکنیم، برادران ما، تاجران در خارج و داخل کشور باید با ما کمک کنند، ما مریض داریم، در اثر خنک اطفال ما هلاک شدند."

در کنار فقر و مشکلات اقتصادی که صد ها هزار خانواده افغان با آن دست و گریبان اند، امروز در نتیجه جنگ و درگیری های مسلح در نقاط مختلف افغانستان، صد ها خانواده از مناطق اصلی شان فرار کرده و به مناطق امن پناه برده اند.

اکثر بیجاشدگان داخلی با مشکلات شدید اقتصادی رو به رو بوده و با آمدن فصل سرما و زمستان در زیر خیمه ها زندگی سختی را سپری می کنند.

از سویی هم صد ها هزار خانواده افغان که در ایران و پاکستان مهاجر بودند و با بهبود نسبی اوضاع به افغانستان بر گشته اند نیز می گویند که به خاطر نبود فرصت های کاری و مشکلات اقتصادی از اساسی ترین امکانات زندگی محروم بوده و با مشکلات زیاد دست و گریبان اند.
XS
SM
MD
LG