لینک های دسترسی

Breaking News

همکاری ایالات متحده به سکتور زراعتی افغانستان


همکاری ایالات متحده به سکتور زراعتی افغانستان

وزیر زراعت افغانستان میگوید برای رشد محصولات زراعتی این کشور، از ایالات متحده میخواهد تا کمک های بیشتری را برای معرفی مواد زراعتی افغانستان به دیگر کشور ها بنماید.

محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت افغانستان روز یکشنبه در کابل گفت ایالات متحده باید مساعدت مالی را از طریق حکومت افغانستان به مصرف برساند تا تعهدات کنفرانس کابل در زمان تعیین شده عملی گردد.

محمد آصف رحیمی گفت : " ما وقت زیادی نداریم . چهارسال برای تطبیق فیصله های کنفرانس باقی مانده است. صد ها میلیون دالر به سکتور زراعت لازم است. خصوصا در ساحات آبیاری که نسبتا گرانتر می باشد. میلون ها هکتار زمین بدون کشت داریم و آبهای زیاد داریم که به کشور های همسایه جریان پیدا می کند. ما از امریکا می خواهیم تا زراعت و کشت را در زمین های بایر در اولویت کاری خویش قرار دهد."

کارل ایکنبیری، سفیر ایالات متحده در کابل که با یکی از مسوولین ارشد وزارت زراعت ایالات متحده و وزیر زراعت افغانستان در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، از تعهد مداوم ایالات متحده برای کمک به سکتور زراعتی افغانستان اطمینان داد. او گفت: " وزارت زراعت برنامه یی زیر نام تغییر مدیریت در ۳۴ ولایت افغانستان را به راه انداخته است که از این طریق به خواست و نیازمندی های دهقانان رسید گی صورت میگیرد و کمک جدید امریکا هم در همین بخش به مصرف خواهد رسید."

حکومت افغانستان در کنفرانس لندن و کابل تعهد نموده تا علاوه بر مسئوولیت های امنیتی، در سایر ساحات ادارۀ امور را بدست گیرد تا وابستگی آن کشور را به کمک های خارجی کاهش دهد.

XS
SM
MD
LG