لینک های دسترسی

Breaking News

راین کراکر: 'ما در افغانستان با دشمنی مواجه هستیم که افغان ها و امریکایی ها را می کشند'


راین کراکر: 'ما در افغانستان با دشمنی مواجه هستیم که افغان ها و امریکایی ها را می کشند'

سفیر امریکا در کابل می گوید برای بهبود هر چه بیشتر روابط میان کابل و واشنگتن تلاش خواهد کرد. وی به روز چهار شنبه در نخستین کنفرانس خبری اش در کابل یک بار دیگر تاکید کرد که امریکا در پی تأسیس پایگاه دایمی در افغانستان نیست.

سفیر جدید امریکا در افغانستان به روز چهار شنبه در اولین کنفرانس خبری اش در کابل در رابطه به روابط کابل و واشنگتن اشاره کرد و همچنان گفت مذاکرات روی پیمان استراتیژیک میان افغانستان و امریکا ادامه دارد.

سفیر امریکا گزارش های مبنی بر اختلافات میان حامد کرزی و رئیس جمهور اوباما را نپذیرفت و گفت کابل و واشنگتن از روابط خوبی برخوردارند.

او میگویند همین اکنون هر دو کشور روی پیمان استراتیژیک میان امریکا و افغانستان کار می کنند.

راین کراکر، سفیر امریکا در کابل، که هفته گذشته رسماً در افغانستان کارش را آغاز کرد، در این مورد گفت.

راین کراکر: 'ما در افغانستان با دشمنی مواجه هستیم که افغان ها و امریکایی ها را می کشند'
راین کراکر: 'ما در افغانستان با دشمنی مواجه هستیم که افغان ها و امریکایی ها را می کشند'

سفیر امریکا گفت "مشکلات وجود دارد، اما ما روی آن کار میکنیم، در تعهد امریکا بخاطر تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان جای سؤال نیست و از همین رو من اینجا هستم و به این موضوع باور دارم، و این چیزیست که به خاطر آن تعداد زیادی از زنان و مردان جوان ما در افغانستان کشته شدند. ما با یک دشمن قسم خورده رو به رو هستیم اما آنان دشمنان معمولی هستند. آنان هم افغان ها را میکشند و هم امریکایی ها را"

او همچنان میگوید قبل از آمدن به افغانستان با حامد کرزی در تماس بوده و اکنون هم با وی ملاقات هایی داشته است.

او همچنان کرزی را رهبر متعهد خواند و گفت طی بیشتر از نه سال گذشته وی وظیفۀ مشکلی را بدوش داشته است.

سفیر امریکا در کابل گفت خدمت به افغانستان را وظیفه خود میداند و این موضوع باعث شده که او قبول کرده است، به عنوان سفیر در افغانستان کار کند.

سفیر امریکا همچنان در رابطه به مذاکراتی که درخصوص پیمان استراتیژیک میان افغانستان و امریکا جریان دارد معلومات داده گفت امریکا خواهان روابط دراز مدت استراتیژیک با افغانستان است اما در پی ایجاد پایگاه دایمی در این کشور نمی باشد.

وی در این مورد گفت "چیزی که تغییر نمیکند آن است که هم کابل و هم واشنگتن در آرزوی ایجاد پایگاه دایمی نیستند. اگر شماری از سربازان به خاطر همکاری و مشوره در این جا باقی بمانند آن برای کوتاه مدت خواهد بود. چیزی که باقی نخواهد ماند پایگاه دایمی است. افغانستان این را نمیخواهد، ما نمیخواهیم، این موضوع همسایه ها را هراسان میکند که نباید بیشتر از این نگران شوند."

سفیر امریکا میگوید کار روی سند استراتیژیک میان امریکا و افغانستان ادامه دارد و این سند حضور نیروهای امریکایی پس از سال ٢۰١٤ را مشخص میکند، اما وی گفت این نیروها در بخش تعلیم و تربیه و آموزش نیروهای افغان ایفای وظیفه خواهند کرد.

سفیر جدید امریکا در افغانستان همچنان گفت به آینده افغانستان باور دارد و روابط میان امریکا و افغانستان نیز مستحکم و دوامدار خواهد بود.

XS
SM
MD
LG