لینک های دسترسی

Breaking News

نقش سکتور خصوصی ایالات متحده در افغانستان


سوولین اداره آیسا یا حمایت از انکشاف سرمایه گذاری در افغانستان از حکومت امریکا میخواهند تا سکتور خصوصی آن کشور را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند.

مسوولین اداره انکشاف سرمایه گذاری در افغانستان یا ایسا میگویند طی ده سال گذشته سکتور خصوصی ایالات متحده امریکا در افغانستان بیش از پنجصد ملیون دالر سرمایه گذاری کرده است.

داکتر روح الله احمدزی مسوول انکشاف سرمایه گذاری اداره آیسا در یک صحبت ویژه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت این سرمایه گذاری بیشتر در عرصه های ساختمانی، لوژیستیک و خدمات امنیتی تمرکز دارد.

او گفت: "بصورت کل ارقام ابتدایی که نزد اداره آیسا ثبت شده ارزش سرمایه گذاری امریکا در افغانستان در یک دهه گذشته را بیشتر از پنجصد ملیون دالر نشان می دهد."

مسوول انکشاف سرمایه گذاری آیسا میگوید نخستین سرمایه گزاری بزرگ سکتور خصوصی امریکا درافغانستان پروژهء به نام انهم است که با حدود صد ملیون سرمایه گذاری، در بخش زراعت و صنایع سال گذشته کارش را عملاً آغاز کرده است.

او گفت: "یک پارک لوژستیکی صنعتی را در جوار میدان هوایی کابل ایجاد کند که تمام محصولات زراعتی افغانستان از شمال جمع آوری میشود و در این مرکز پروسس و بسته بندی شده و البته به بازار های منطقه صادر می شود."

روح الله احمدزی میگوید با در نظر داشت مصارف گذافی را که ایالات متحده امریکا در سایر بخش ها در افغانستان بدوش میکشد، سهم سرمایه گذاری سکتور خصوصی آن کشور در افغانستان بسیار کم است.

وی از حکومت امریکا می خواهد تا برای جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی ایالات متحده در افغانستان، سرمایه گذاران آن کشور را تشویق کند و به آنان اطمنان دهد که فضایی سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است.

او همپنان با ابزاز نگرانی میگوید اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند پس از سال دوهزار و چهارده سرمایه گذاری در سکتور خصوصی کاهش خواهد یافت.

در این حال شماری از سرمایه گذاران افغان – امریکایی میگویند عوامل زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران امریکایی نمیخواهند در افغانستان بیایند و فعالیت کنند.

فرهاد غغور معاون شرکت رعنا تکنالوژی در صحبت ویژه با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد گفت.

"برای بسیاری از کمپنی های امریکایی هنوز هم افغانستان بایکات است، حتی به مسوولین یک کمپنی کلان به نام سسکو گفتم که بیایند پرسونل تخنیکی ما را در تعلیم و تربیه بتین، میگویند نه ما تنها تا دوبی آمده میتوانیم اما اجازه نداریم که افغانستان بیایم و پالیسی شرکت ما طوری است که افغانستان در لست سیاه شان است."

در این حال مقامات در سفارت امریکای میگویند برای جلب سرمایه گزاری سرمایه گزاری سکتور خصوصی امریکا در افغانستان تلاش تلاش می کنند و در این زمنیه اقداماتی را نیز روی دست دارند.

والتر کوینگ افسر ارشد تجارتی سفارت امریکا در کابل در یک صحبت ویزه به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید نسبت به سرمایه گذاری سکتور خصوصی امریکا در افغانستان خوشبین است و عدهء از تاجران امریکایی نیز علاقمند سرمایه گذاری در این کشور اند.

او همچنان میگویند خدمات تضمین بیمه نیز برای تاجرانی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنند وجود دارد و حتی انان بیمه سیاسی نیز میشوند. او همچنان تایید میکند که نشران رسانه های غربی نیز بالای سرمایه گذاری سکتور خصوصی تاثیر منفی دارد چون به گفته او خبر بد همیشه نسبت به خبر خوب سریع تر منتشر میشود.

اقای کوینگ به ادامه گفت: "چیزی را که ما در بخش تجارت سفارت امریکا انجام میدهیم، ارایه تصویر واقعی از اوضاع افغانستان برای تاجران می باشد، ما در پهلوی خطرها، فرصت ها را نیز معرفی میکنیم، ما این کار را از راه های مختلف انجام میدهیم، بطور مثال در این اواخر ما یک هئیت ۱۲ نفری تاجران امریکایی را به افغانستان دعوت کردیم، هدف این بود که آنان با متشبثین افغان دیدار کنند و وضعیت امنیتی را نیز از نزدیک ببینند."

افسر ارشد تجارتی سفارت امریکا همچنان در رابطه به نگرانی تاجران افغان پس از سال ۲۰۱۴ گفت قرارداد همکاری های ستراتیژیک که میان دو کشور عقد شد، این مسایل را کاملاً واضیح کرده است.

او گفت: "من فکر میکنم سال ۲۰۱۴ قدمی است در امتداد یک جاده طولانی، به باور من متشبثین امریکایی به صورت عموم تاجران خارجی، نظر به انکشافات اخیر، بخصوص پس از امضای سند استراتیژیک میان امریکا و افغانستان که یک تصویر روشن را برای تاجران و متشبثین افغان و خارجی ارایه میکند طرز دید شان نسبت به قبل و بخصوص نسبت به شش ماه گذشته تغیر کرده است."

او می گوید در تماس های که با تاجران و متشبثین افغان داشته دریافته است که پس از امضای سند ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا آنها نیز نسبت به آینده خوشبین تر شده اند که به باور کوینگ این موضوع نیز بالای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تاثر مثبت خواهد داشت.

به اساس معلومات آیسا یا اداره حمایت از انکشاف سرمایه گذاری در افغانستان طی ده سال گذشته در مجموع سرمایه گذاری سکتور خصوصی خارجی در افغانستان به ۸.۲ ملیارد دالر می رسد که به صورت عملی در این کشور فعالیت دارند و در عین حال ده ها ملیارد دالر از سوی سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری روی پروژه های متعدد از جمله معادن افغانستان تعهد شده است.

XS
SM
MD
LG