لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی قانونگذاران امریکایی از آیندۀ افغانستان


دیدار سناتوران امریکایی با رئیس جمهور افغانستان

دو سناتور امریکایی که سرگرم دیدار از افغانستان و ملاقات با مقامات بلند رتبه حکومتی استند می گویند که اقدامات اخیر رهبری حکومت وحدت ملی آنان را نسبت به آینده افغانستان خوشبین کرده است.

تیموتی کین و انگس کینگ که به روز شنبه وارد افغانستان شده اند می گویند در دیداری که با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی داشته اند اظهارات آنان نیز تشویق کننده بوده است.

تیموتی کین، عضو کمیته روابط خارجی سنای امریکا امروز در یک نشست خبری در مقر سفارت امریکا در کابل گفت که اقدامات رئیس جمهور افغانستان در نخستین هفته کاری اش نشاندهندۀ جدیت حکومت جدید است.

آقای کین گفت که یکی دیگر از مسایلی که می تواند دلیلی برای خوشبینی ها باشد این است که با ایجاد حکومت وحدت ملی قرارداد امنیتی امضا شد. او افزود که در کشوری که فساد باعث نگرانی مردم شده بود، بازگشایی دوسیۀ کابل بانک بازتابدهندۀ جدیت حکومت جدید است.

اما این سناتوران امریکایی می گویند که با وجود پیشرفت ها، چالش هایی هم وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. به باور آنان این سناتوران چالش های عمدۀ سیاسی، اقتصادی و نظامی وجود دارد که حکومت وحدت ملی باید با آن مقابله کند.

به باور این دو قانونگذار امریکایی، با وجود پیشرفت های عمده، هنوز هم نمی توان گفت افغانستان به کشوری امن مبدل شده و هیچ خطری وجود ندارد.

این سناتوران امریکایی قابلیت های نیروهای امنیتی افغان را تشویق کننده دانستند اما گفتند که با تکمیل شدن انتقال مسوولیت های امنیتی پس از سال ۲۰۱۴ آزمون اصلی فراروی نیروهای امنیتی افغان قرار خواهد داشت.

این دو عضو مجلس سنای امریکا همچنان از ادامۀ حمایت های دولت خود از افغانستان اطمینان داده گفتند که با ایجاد حکومت وحدت ملی و امضای توافقنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن فصل جدیدی در روابط دو کشور باز شده است.

XS
SM
MD
LG