لینک های دسترسی

Breaking News

تمویل برنامه های حقوقی از سوی امریکا در افغانستان


وزارت عدلیۀ افغانستان، امروز تفاهمنامه ای را با ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امضأ کرد که هدف آن، افزایش دسترسی مردم به مشوره ها و حمایت های حقوقی است.

بربنیاد این تفاهمنامه، ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده، کارمندان ریاست حقوق نهادهای دولتی را در ارایۀ مشوره های حقوقی بـه مردم، آموزش می دهد تا میزان دسترسی شهروندان افغانستان به حقوق و عدالت افزایش یابد.

بربنیاد این تفاهمنامه، ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا ۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر را تا پنج سال آینده برای افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی هزینه می کند.

ریچارد رییلی، معاون سفیر امریکا موفقیت این پروژه را وابسته به عملکرد دولت افغانستان می داند.

اما عبدالبصیر أنور، وزیر عدلیۀ أفغانستان، میگوید که قانون طرح تحصیل حقوق پس از تایید کابینه به شورای ملی فرستاده شده است که پس از تصویب، بخش بزرگی از مشکلات برخاسته از نبود خدمات حقوقی حل خواهد شد.

آقای أنور میگوید که شفافیت و ظرفیت در ریاست حقوق، مانع ورود مردم به نظام پرپیچ عدلی ـ قضایی افغانستان خواهد شد.

قرار است که در چارچوب پروژه عدالت، اداره انـکشاف بین المللی امریکا تـا سال ۲۰۲۱ میلادی، در کنار آموزشدهی و ارتقای ظرفیت کارمندان بخش حقوق وزارت عدلیه؛ قـوانین خانواده، طرز تحصیل حقوق و اصول محاکمات مدنی و تجارتی را نیز در میان مردم و کارمندان دولت پخش و همگانی سازد تا افغانها بدانند که چگونه خواهان خدمات حقوقی از دولت شوند.

XS
SM
MD
LG