لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت افغانستان به زنان اشتراک کنندۀ 'کنفرانس دوم بن' نقش قابل ملاحظه یی می دهد


حکومت افغانستان به زنان اشتراک کنندۀ 'کنفرانس دوم بن' نقش قابل ملاحظه یی می دهد

وزیر خارجه افغانستان به روز یک شنبه در کمیسیون امور زنان در ولسی جرگه حضور یافته و در مورد آمادگی افغانستان برای شرکت در کنفرانس بن به اعضای این کمیسیون معلومات داد.

اعضای کمیسیون امور زنان در ولسی جرگه تقاضا دارند که در کنفرانس دوم بن باید به زنان ٢۵ درصد نقش داده شود.

وزیر خارجه افغانستان میگوید تلاش میکنند در ترکیب هیئت افغان که در کنفرانس بن شرکت می کند به زنان نقش قابل ملاحظه داده شود.

زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، که به روز یک شنبه در کمیسیون امور زنان در ولسی جرگه حضور یافت در پاسخ به سؤالات وکلا در این مورد معلومات داد.

حکومت افغانستان به زنان اشتراک کنندۀ 'کنفرانس دوم بن' نقش قابل ملاحظه یی می دهد
حکومت افغانستان به زنان اشتراک کنندۀ 'کنفرانس دوم بن' نقش قابل ملاحظه یی می دهد

زلمی رسول همچنان در رابطه به سؤالی در مورد شرکت طالبان در کنفرانس دوم بن گفت.

اوگفت "اگر هر نهاد این را مد نظر بگیرد که تعداد خانم ها در این کنفرانس به حد کافی باشد، من فکر میکنم که به ٢۵ درصد خواهند رسید. چیزی که به ما مربوط است کوشش های نهایی خود را میکنیم که این رقم به ٢۵ در صد برسد. این که طالبان حضور خواهند داشت یا نه برای فعلاً مطرح نیست اما این که پروسه صلح تا آن زمان چقدر پیش میرود، آن هم یک موضوع مهم است. ببینیم که پیشرفت میشود یا نه"

وزیر خارجه میگوید از جانب افغانستان هر گروهی که در کنفرانس بن شرکت کند این مشارکت در ترکیب هیئت افغان خواهد بود.

اما او در مورد این که آیا طالبان در کنفرانس بن شرکت خواهند کرد یا نه پاسخ روشنی ارایه نکرد.

اعضای کمیسیون امور زنان میگویند در کنفرانس های بن و استانبول در رابطه به سرنوشت سیاسی افغانستان تصامیم مهم گرفته میشود و از این رو باید زنان افغان در این کنفرانس ها بخصوص کنفرانس بن حضور فعال داشته باشند.

فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان در اجلاس روز یک شنبه این کمیسیون که به شرکت زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، دایر شد خواهان همکاری وزارت خارجه برای شرکت فعال زنان در کنفرانس بن شد.

او در این مورد افزود "ما در این برنامه این ادعا را نداریم که این ٢۵ فیصد از نهاد های مدنی باشد یا از حکومت باشد، چیزیکه ما تقاضا داریم و همکاری شما را در این راستا میخواهیم این است که از مجموع هیئت افغان، هر چند که باشد، ٢۵ در صد حضور زنان در کنفرانس دوم بن تامین شود"

اعضای کمیسیون زنان ولسی جرگه همچنان از حکومت میخواهند که طرح های مشخص از چگونگی دور نمای افغانستان پس از سال ٢۰١٤ را ارایه نماید.

قرار است کنفرانس استانبول در ماه نومبر سال روان در ترکیه برگزار گردد و به دنبال آن کنفرانس دوم بن در ماه دسمبر سال روان در آلمان برگزار میگردد.

مقامات حکومت افغانستان گفته اند روند انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، مذاکرات صلح، چگونگی کمک های جامعه جهانی برای انکشاف و بازسازی افغانستان پس از سال ٢۰١٤ از مسایلی است که در کنفرانس دوم بن روی آن بحث خواهد شد.

XS
SM
MD
LG