لینک های دسترسی

Breaking News

بیشتر از ۱۵۰ رسانه در جریان حکومت وحدت ملی بسته شده است.


دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان می‌گوید که بیشتر از ۱۵۰ رسانه در جریان عمر حکومت وحدت ملی بسته شده است.

مجیب ‌خلوتگر رئیس اجراییه نی در صحبتی به صدای امریکا گفت که از مجموعه ۶۵۰ رسانه در کشور حالا این رقم به ۵۰۰ رسانه رسیده است.

دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان می‌گوید که فعالیت رسانه، با توجه به دوران گذشته ریاست جمهوری در این کشور، بیست درصد کاهش یافته است.

مجیب خلوتگر، رئیس اجراییه دفتر نی امروز سه‌شنبه در صحبت به صدای امریکا گفت با آنکه چندین قانون برای فعالیت و نشر اطلاعات از طریق رسانه ها در دو حکومت توشیح شده است، اما بررسی های این نهاد نشان می‌دهد که برآیند کلی کار رسانه ها صدمه دیده است.

آقای خلوتگر گفت "باوجودیکه ما قانون حق‌دسترسی به اطلاعات را در این کشور توشیح داریم مقرره طرز تاسیس رسانه ها را شاهد توشیح شدنش بودیم اما ولی برایند کلی کار رسانه ها شاهد این بودیم که به مراتب بدتر شده صدمه دیده باوجودی که رهبران حکومت وحدت ملی داد از حمایت از ارزش های آزادی بیان و رسانه ها حرف می زند اما حمایت نکردند ما شاهد برایند پیمایشی مثبت دراین زمینه نبودیم."

مسئوولان دفتر نی در افغانستان می‌گویند درکنار نا امنی ها سانسور و خودسانسوری از چالش جدی در کار رسانه و خبرنگاران دراین کشور به حساب می‌آیند.

ازسوی هم مسوولان این دفتر می‌گویند که فشار زورمندان محلی و گروه های تروریستی سبب شده است که خبرنگاران برای بررسی و تهیه گزارش های تحقیقی به موضوعات روزمره‌ روی بیاورند.

عدم همکاری نهادهای دولتی با خبرنگاران

با این حال به باور خبرنگاران در شمال افغانستان در کنار اینکه قانون اساسی و قانون حق‌دسترسی به اطلاعات در کشور توشیح شده است اما هنوز نهادهای دولتی و غیر دولتی در بسا موارد اطلاعات را در اختیار رسانه ها وخبرنگاران قرار نمی‌دهند.

حبیب نجفی زاده، خبرنگار در شمال کشور به صدای امریکا گفت "با آنکه ما قانون حق دسترسی به اطلاعات را داریم اما متاسفانه بسیاری از نهاد های دولتی حتی حاضر نیستند که اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار بدهد. و این از چالش های جدی برای خبرنگاران به حساب می آید"

به باور کارشناسان فعالیت شبکه های اجتماعی، در کنار رسانه های همگانی توانسته است که بدون سانسور، اطلاعات را همگانی بسازند اما این اطلاع رسانی بیشتر منفی و در بسیاری از موارد نقش موثرتر داشته است.

اسما رزما، یک تن از کارشناسان رسانه یی به صدای امریکا گفت "ما خیلی از خبرها را از صفحات اجتماعی خبر می شویم و این خبرها بدون این که سانسور باشد به اطلاع ما می رسد و این اطلاعات دراخیتار ما قرار دارد که می توانیم به جزئیات آن فکر کنیم اما متاسفانه کاربران آن بدون اخلاق کاربری و پالیسی هر آنچه را که دارند از این روزنه بیرون می دهد که در افغانستان این شبکه ها سبب دامن زدن تفرقه های قومی نیز شده است و این بخش منفی آن بوده است".

به باور مسئوولان دفتر نی، جو سیاسی در افغانستان سبب شده است که اکثریت مردم اطلاعات را از شبکه های اجتماعی بدست بیاورند و به رسانه های همگانی و حق دسترسی به اطلاعات در حکومت وحدت ملی کمتر شده است.

به باور کارشناسان اطلاع رسانی، از طریق شبکه های اجتماعی بدون سانسور و درنظر داشت اصول اخلاقی چالش های را نیز به همراه داشته است.

XS
SM
MD
LG