لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات سنگین روحیۀ نظامیان افغان را متاثر کرده است؟


آمار تلفات نظامیان افغان در جنگ همواره بلند بوده اما در یک هفتهء گذشته شمار کشته شدگان منسوب به اردو و پولیس ملی افغانستان تکان دهنده خوانده شده است.

این هفته، در حملات جداگانه طالبان در ولایات غزنی و بغلان دست کم یکصدوپنجاه منسوب اردو و پولیس افغانستان هلاک گردید. ده ها نظامی دیگر همچنان در جنگ با شورشیان مجروح شده اند.

این رقم بلند تلفات چی تاثیری بر روحیه و مورال نیروهای افغانستان دارد؟

ریاست جمهوری افغانستان تاکید می ورزید که جنگ و تلفات روحیهء نظامیان افغان را متاثر نساخته و سربازان افغان "هیچگاه میدان جنگ را ترک نکرده اند".

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای امریکا گفت "جنگ همواره قربانی می طلبد و نیرو های افغان همواره از روحیۀ بلند برخوردار بوده در سخت ترین شرایط به ویژه اردو و کماندو ها میدان جنگ را ترک نکرده اند."

آقای مرتضوی همچنان گفت که در نبرد غزنی، حدود چهارصد جنگجوی شورشی کشته شد. او این کار را کارای و دست آورد نظامیان افغان خواند.

اسحق اتمر، آگاه امور سیاسی و امنیتی، اما می گوید که ادامهء تلفات سنگین در صفوف اردو و پولیس ملی می تواند "بر روحیۀ نظامیان افغان تاثیر گذار باشد اما نیرو های امنیتی افغان درک می کنند که راه دیگری وجود ندارد و باید از کشور شان دفاع کنند."

مقام های افغان می گویند که برای جلوگیری از تلفات بیشتر نظامیان، اقدامات مشخصی روی دست دارند.

شاه حسین مرتضوی گفت که نیرو های نظامی افغان در مناطق دور افتاده و در فاصله بین دو ولسوالی "چندین پوستۀ امنیتی داشت که بیشتر آسیب پذیر بودند. اما اکنون می خواهیم ایجاد دو یا سه پوسته را پایان بخشیم و به عوض آن مراکز قوی نظامی را ایجاد کنیم که هم موثریت آن بیشتر باشد و رقم تلفات را نیز کاهش دهد."

آقای مرتضوی علاوه می کند "تجهیز بهتر نیرو های امنیتی و نیرومند ساختن استخبارات و قوای هوایی افغان" می تواند در کاهش رقم تلفات موثر باشد.

افغانستان در زمان حاضر حدود ۳۵۰ هزار نظامی در صفوف اردو و پولیس ملی دارد که از سوی امریکا و کشورهای عضو ناتو تجهیز و تمویل می شوند.

XS
SM
MD
LG