لینک های دسترسی

Breaking News

ناخشنودی در امریکا در نیم قرن گذشته به اوج رسیده است – گزارش


سال ۲۰۲۰ از رهگذر روحی و روانی، یکی از دشوارترین سال‌ها برای مردم ایالات متحده بوده و در این سال - بر اساس گزارش اسوشیتدپرس - شمار فزایندۀ امریکاییان حس ناخشنودی دارند که در ۵۰ سال اخیر پیشینه نداشته است.

در یک نظرپرسی پوهنتون شیکاگو، فقط ۱۴ درصد شرکت کنندگان امریکایی گفته اند که بسیار خشنود اند، حالانکه در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۱ درصد شرکت کنندگان گفته بودند که بسیار خشنود اند.

در نظر پرسی جدید ۵۰ درصد شرکت کنندگان پاسخ داده اند که در چند هفتۀ اخیر اغلباً یا گاهگاه خود را منزوی و مترود حس کرده اند، حالانکه در سال ۲۰۱۸ فقط ۲۳ درصد شرکت کنندگان عین سروی چنین حسی داشته اند.

این نظرپرسی از سال ۱۹۷۲ به اینسو هر یک‌سال بعد انجام می‌شود و تا امسال، هیچگاهی درصدی کسانیکه خود را بسیار خشنود حس می‌کنند، از ۲۹ درصد کمتر نبوده است.

بخش زیاد مصاحبه‌ها برای این نظرپرسی پیش از درگذشت جورج فلوید در بازداشت پولیس و تظاهرات گسترده به خاطر این رویداد، انجام شده است و به گزارش اسوشیتدپرس، احتمال دارد که تظاهرات اخیر در امریکا میزان ناخشنودی امریکاییان، به ویژه سیاه‌پوستان، را بیشتر کرده باشد.

شرکت کنندگان این نظرپرسی همچنان در مورد بهبود معیارهای زندگی برای نسل آینده خوشبینی کمتری دارند. تنها ۴۲ درصد امریکاییان باور دارند که فرزندان شان در آینده امکانات بهتر معیشتی خواهند داشت.

همچنان شمار امریکاییانی که خود را تنها حس می‌کنند، در مقایسه با سال ۲۰۱۸ دوبرابر شده است، بخش زیاد این حس نارضایتی را به همه‌گیری کروناویروس و وضع محدودیت‌ها و خانه نشینی‌ها برای مهار این همه‌گیری می‌توان نسبت داد.

در این نظرپرسی با ۲۲۷۹ نفر بین ۲۱ تا ۲۹ ماه می مصاحبه شده و ترکیب تمام جمعیت امریکا در آن در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG