لینک های دسترسی

Breaking News

جایزۀ نوبل فزیک به سه دانشمند اعطا شد


جایزۀ نوبل فزیک مشترکاً به سه دانشمند – امریکایی، فرانسه‌ای و کانادایی - اعطا شد.

آرتور اشکین دانشمند امریکایی، جرارد مورو از فرانسه و دونا استریکلند کانادایی به خاطر "نوآوری ها و اختراعات شان در عرصۀ فزیک لایزی" مستحق دریافت جایزۀ نوبل فزیک شناخته شدند.

اکادمی علوم سلطنتی سویدن گفته است که نیم پول نقدی جایزۀ نوبل فزیک که معتبر ترین جایزه جهان است، به آقای اشکین داده خواهد شد و متباقی آن بین آقای مورو و خانم استریکلند، مساویانه تقسیم خواهد شد. جایزۀ صلح نوبل، معادل ۱.۱ میلیون دالر است.

اکادمی علوم سلطنتی سویدن گفته است که کار های علمی این سه دانشمند موجب اختراعات علمی جدید شده است—مانند "موچین" که با "استفاده از فشار تابش نور، اشیا را دور" می کند.

قبل بر این، جایزۀ نوبل طب سال ۲۰۱۸ روز دوشنبه (یکم اکتوبر) به جیمز الیسن امریکایی از پوهنتون تکزاس و توسانو هونجو جاپانی از پوهنتون توکیو جاپان، اعطا شد.

این دو دانشمند به خاطر کشفیات شان از چگونگی عملکرد سیستم ایمنی بدن در برابر سرطان، موفق به دریافت این جایزه شدند.

برندگان دو جایزۀ دیگر نوبل ۲۰۱۸ در بخش های کیمیا و صلح، به ترتیب در روز های چهار شنبه و جمعه اعلام خواهد شد.

اما جایزۀ نوبل ادبیات امسال به کسی اعطا نمی شود. رسوایی های سوء رفتار جنسی که در کمیتۀ جایزۀ نوبل رخ داده است، دلیل این اقدام خوانده شده است.

جایزۀ نوبل در بخشهای طب، فزیک، کیمیا، ادبیات و صلح به خواست الفرد نوبل، یک صنعتکار ثروتمند سویدنی و مخترع دینامیت ایجاد شد. نخستین جایزۀ نوبل در سال ۱۹۰۱ درست پنج سال پس از مرگ نوبل تفویض شد.

کمیتۀ جایزۀ نوبل یگانه کمیتۀ این نهاد است که به گونۀ منظم به دستآوردهای سالیان گذشته پاداش می دهد. بنابه درخواست نوبل، این جایزه باید "به شخصی داده شود که بیشترین و بهترین خدمت را برای ایجاد اخوت و برادری میان ملت‌ها، محو یا کاهش نبردهای مسلحانه و تامین و ترویج همایش صلح انجام داده باشد."

XS
SM
MD
LG