لینک های دسترسی

Breaking News

شرکت هوایی آریانا پرواز‌هایش را به دوبی از سر می‌گیرد


شرکت هوایی آریانا افغان می‌گوید که قرار است پروازهایش را امروز دوشنبه هشتم نومبر (۱۷ عقرب) به دوبی از سر گیرد.

این خط هوایی دولتی افغانستان در صفحۀ فیسبوک خود نگاشته است که پس از این، همه روزه پروازها میان کابل - دوبی و دوبی – کابل انجام خواهد شد.

بر اساس معلومات این شرکت هوایی، تکت پرواز از کابل به دبی ۵۵۰ دالر و از دوبی به کابل، ۹۰۰ درهم امارات متحده عرب خواهد بود.

گفته می‌شود که صدها مسافر در امارات متحدۀ عرب، به ویژه مسافران افغان منتظر آغاز پروازها میان دوبی و کابل اند. آنان از چندین ماه به این‌سو در امارات متحده عرب گیرمانده و به دلیل نبود پروازها نتوانسته اند به کشور شان برگردند.

پس از تصرف کابل توسط طالبان، تمامی پروازهای شرکت‌های هوایی، به شمول خطوط هوایی آریانا و کام‌ایر به افغانستان متوقف شد و در هفته‌های اخیر تنها چندین پرواز از سوی خط هوایی بین‌المللی پاکستان و شرکت هوایی ماهان ایران انجام شده است.

نخستین پرواز تجارتی خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان به تاریخ ۱۳ سپتمبر (۲۲ سنبله) در میدان هوایی کابل نشست کرد. اما این خط هوایی به تاریخ ۱۴ اکتوبر (۲۲ میزان) گفت که به دلیل دخالت مقامات طالبان از جمله تغییر خودسرانهٔ قوانین و ارعاب کارکنان این شرکت، پروازهای خود به کابل را متوقف کرده است.

این تعلیق پس از آن صورت گرفت که وزارت ترانسپورت طالبان از این شرکت خواسته بود تا قیمت تکت‌های خود را به نرخ پیش از سقوط کابل به دست طالبان کاهش دهد.

قیمت تکت شرکت پی آی ای از کابل به اسلام آباد که در گذشته بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دالر بود، نخست تا ۱۲۰۰صد دالر و در این اواخر به ۲۵۰۰ دالر امریکایی افزایش یافته بود.

XS
SM
MD
LG