لینک های دسترسی

Breaking News

آصف مهمند: در محاصرۀ افراد عطا گیر مانده ام


محمد آصف مهمند وکیل شورای ولایتی بلخ منتقد سرسخت عطا محمد نور، والی بلخ است

محمد آصف مهمند، وکیل شورای ولایتی بلخ می گوید که در میدان هوایی شهر مزارشریف، "در محاصرۀ افراد مسلح مربوط به عطا محمد نور، والی بلخ" قرار دارد و به وی "اجازۀ بیرون شدن از میدان داده نمی شود."

آقای مهمند به صدای امریکا گفت "سیدشاه، معاون امنیت ملی بلخ مانع خروج من از میدان هوایی شده است و به من گفت که به امر والی ولایت این کار را انجام می دهد."

پیش از آن گزارش شده بود که قوماندانی امنیۀ بلخ بر اساس حکم محکمۀ امنیت ملی و محکمۀ اختصاصی مبارزه با فساد، آقای مهمند را بازداشت کرده است.

این وکیل شورای ولایتی بلخ گفت که هیچ حکم علیه وی صادر نشده و اکنون "مقامات امنیتی ولایت از وی خواسته اند تا دوباره به کابل" برگردد.

آصف مهمند می گوید که به "کابل نخواهم رفت و اگر جرمی را مرتکب شده ام باید در شهر خودم تحت محاکمه قرار گیرم".

سید کمال سادات، فرماندۀ امنیۀ ولایت بلخ که خود در میدان هوایی حضور داشت به صدای امریکا گفت که حین ورود به میدان هوایی با "ممانعت افراد مسلح غیر مسوول" مواجه شده است.

آقای سادات می گوید که به عنوان مسوول امنیتی ولایت "بالای افراد مسلح حاکمیت ندارم" و آنان تحت امر من نیستند؛ اما، این را هم واضح نساخت که آن افراد به دستور کی اطراف میدان هوایی را محاصره کرده و مانع ورود وی شده اند.

فرماندۀ امنیتۀ ولایت بلخ گفت که به خواست ویس برمک سرپرست وزارت داخلۀ افغانستان و معین امنیتی آن وزارت خواهان برگشت آقای مهمند به کابل شده است و به همین دلیل به میدان هوایی آمده است.

آقای سادات در بارۀ موجودیت حکم محکمه که حاکی از بازداشت آقای مهمند باشد، گفت "حکمی در دست ندارم".

آصف مهمند، یکی از منتقدان سرسخت عطا محمد نور، والی بلخ بوده که بار بار در صحبت با رسانه ها، آقای نور را به زور گویی متهم کرده است.

آقای مهمند گفت که دلیل "ممانعت ورود وی به شهر مزارشریف توسط افراد مربوط به آقای نور همانا انتقادات شدید وی از والی بلخ و افشا دوسیه های فساد اداری آقای نور می باشد".

پیش از آن، منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، به صدای امریکا گفت که "افراد مسلح غیرمسوول" که مانع بازداشت آقای مهمند می شدند وابسته به "گل رحمان همدرد پسر جمعه خان همدرد" فرمانده برجستۀ حزب اسلامی بودند.

با وجود تلاش های فراوان ارتباط ما با سخنگوی ولایت بلخ و شخص عطا محمد نور، والی بلخ برقرار نشد.

خبرهای ابتدایی:

شماری از خبرنگاران و طرفداران عطا محمد نور والی بلخ احکام وزارت داخله و لوی سارنوالی افغانستان را مبنی بر بازداشت آقای مهمند در شبکه های اجتماعی نشر کردند.

آقای مهمند یکی از منتقدان سرسخت و دیرین عطا محمد نور والی بلخ است و بار بار در رسانه ها وی را به زورگویی متهم کرده است.

محمد آصف مهمند دقایقی پس از نشر خبر محاصرۀ وی در میدان هوایی بلخ در چندین پست پیهم در صفحۀ فیسبوک خود نگاشته است که "تسلیم زورگویی نمی‌شویم". به نظر می‌رسد که این پست‌ها از صحن میدان هوایی نوشته شده است.

سخنگوی ولایت بلخ گفت که پس از جنجال‌های زیاد آقای مهمند به اتهام فساد اداری از سوی پولیس بازداشت شد و قرار است روز سه شنبه به ارگان های عدلی و قضایی ولایت بلخ سپرده شود.

تلاش برای دستگیری این وکیل شورای ولایت بلخ برای چندین ساعت نظم را در میدان هوایی و ساحات اطراف آن برهم زد و جادۀ اصلی میدان هوایی برای مدت زیاد به روز مسافران مسدود ماند.

XS
SM
MD
LG