لینک های دسترسی

Breaking News

دیدبان حقوق بشر: آسترالیا عدالت را در جنایات جنگی افغانستان تامین کند


گروه دیدبان حقوق بشر از حکومت آسترالیا می خواهد تا عدالت را در مورد جنایات جنگی در أفغانستان تامین کند.

پتریشیا گروسمن، پژوهشگر گروه دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان در یک مقاله می نگارد که بسیاری سربازان نیرو های ویژۀ آسترالیا حین حضور در افغانستان (ولایت ارزگان) طوری عمل کرده اند که گویا آنان از پیگرد عدلی مصوون اند.

در مقالۀ این گروه دیدبان آمده است که سربازان تازه وارد برای نشان دادن توانمندی شان، در "یک مسابقۀ ظالمانه که کوشش می کردند از همدیگر سبقت جویند، افراد ملکی را کشته اند".

در مقاله تذکر رفته است که افراد کشته شده، دشمنان نه، بلکه بزرگان ضعیف و بی سلاح قومی بوده اند که برای گرفتن آرد به دکان ها می رفتند و هم افرادی از سوی نیرو های ویژۀ آسترالیایی نشانه گرفته شده اند که متهم شناخته شده اند.

نیرو های ویژۀ آسترالیا، در آن کشور تحت تحقیق قرار دارند و احتمال دارد آن نیرو ها با "جدی ترین و ادعاهای سطح بلند" مواجه گردند. در یک گزارش خبری فیرفکس نگاشته شده که این گونه جنایات بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ به گونۀ مکرر توسط نظامیان آسترالیایی انجام شده است.

گروه دیدبان حقوق بشر در مورد این واقعات می نگارد که سربازان آسترالیایی، یک مرد بزرگسال غیر مسلح را هدف گلوله قرار داده و یک سرباز دیگر یک مردی را که دستانش با دستبند بسته بود، از صخره پایین انداخته و به گلوله بسته است.

استناد بر این مقاله، آن افرادی که در بارۀ این قضایا معلومات دارند می گویند که آن رویداد ها یک رقابت پر از تشدد بود و سربازان از محاکمه شدن هراس نداشتند.

در این مقاله آمده است، به آنعده سربازانی که نام های خود را برای شهادت دهی ثبت کرده اند، هشدار داده شده که با "عواقب ناگوار" مواجه خواهند شد.

دیدبان حقوق بشر از حکومت آسترالیا می خواهد تا در این رابطه اقدامات بهتری انجام دهد و حفاظت و مصوونیت شاهدان را یقینی سازد. در مورد جنایات جنگی تحقیقات شود و با افراد مسوول برخورد قانونی صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG