لینک های دسترسی

Breaking News

آسترالیا ویزه های موقتی را به پناهندگان اعطا می کند


تغییرات در قانون مهاجرت آسترالیا پس از یک بحث داغ در پارلمان آن کشوربا تفاوت اندک به تصویب رسید. حکومت آسترالیا با حمایت از احزاب کوچک مستقل و سناتوران مستقل ویزه موقت سه ساله را برای پناهجویانی معرفی کرد که آسترالیا نمی خواهد با آنان اقامت دایمی بدهد.

دارندگان این نوع ویزه بعد از ختم معیاد ویزه می توانند دوباره به کشور اصلی شان بازگردانده شوند.

وزرای آسترالیایی در عوض به افزایش پذیرش هفت هزار و ۵۰۰ تا هژده هزار و ۷۵۰ پناهنجو را تعهد کردند. آنان همچنان تعهد کرد ند که صدها کودک توقیف شده را آزاد می کنند.

حکومت آسترالیا تاکید دارد که صدور این ویزه، تحفظی را که پناهجویان به آن نیاز دارند، فراهم می سازد و اگر کشور های شان در آینده برای این مهاجرین مصؤون باشد، آنان دوباره به کشور شان فرستاده خواهند شد.

قوانین جدید به مقامات آسترالیایی اجازه می هد تا ۳۰ هزار درخواست پناهندگی را طی مراحل کنند که از قبل دریافت کرده اند.

این لایحه با تفاوت یک رای به تصویب رسید که آنهم از ریکی مویر از حزب "موترنگ انتوزیسیت" بود. او به پارلمان آن کشور گفت که سکات مورسن، وزیر اداره مهاجرت آن کشور به او گفت که بدون قوانین جدید، هزاران پناهجو بی سرنوشت باقی خواهند ماند.

مویر به طور آشکار بیان داشت که قوانین جدید برای این ۳۰ هزار پناهجو چه اهمیتی دارد و (اگر این قوانین تصویب نشود) این تعداد افراد فقط در انتظار بسر خواهند برد. من معتقدم که این لایحه دارای جنبه های متعدد منفی است. با آنهم، من مجبورم از تصمیم بد یا بدتر یکی را انتخاب کنم ،موقفی که آنرا برای بدترین دشمن خود نیز نمی خواهم."

منتقدان ویزای موقت می گویند که این امر زندگی پناهجویان را با بی ثباتی مواجه می سازد.

سارا هانسون یانگ، از حزب گرین آسترالیا به پارلمان آن کشور بیان داشت که وزیر مهاجرت بر سناتور مویر فشار آورده تا اطمینان دهد که این لایحه به تصویب رسد.

یانگ می گوید: "یگانه راهی که کودکان را از بازداشت نجات می دهد، تصویب این لایحه و این طرح است. استفاده از کودکان به عنوان گروگان، هرگز قابل پذیرش نیست."

ویزای موقت حفاظتی توسط حکومت محافظه کار قبلی آسترالیا استفاده می شد اما بعد از انتخابات سال ۲۰۰۷ آن کشور، از سوی اداره کارگر آسترالیا لغو شد.

آنها بخشی از سیاست های سخت مهاجرت می باشند که از ورود پناهجویانی که تلاش دارند توسط قایق ها به آاسترالیا بیایند، جلوگیری شود.

پناهجویانی که به کمپ پاپوآ گینه نو و جزیره نیرو اقیانوس آرام فرستاده می شوند، از اسکان مجدد در آسترالیا منع قرار داده می شوند.

بسیاری از این افراد از کشور های جنوب آسیا و شرق میانه می باشند. حکومت در کانبرا همچنان به نیروهای بحری دستور داده است تا هر قایق مهاجرین را دوباره برگردانند.

گزارش: فل مرسی، خبرنگار صدای امریکا در سیدنی

ترجمه: رویا زمانی

XS
SM
MD
LG